»Vsi prodajamo« je ciljno usmerjeno predavanje, na katerem gradimo zavedanje, da so zadovoljni in navdušeni kupci edino zagotovilo vašega dolgoročnega obstoja in uspeha na trgu. Spoznali bomo, kaj vse in kdo vse vpliva na ustvarjanje zadovoljstva vaših kupcev.

Prikazali bomo, kako vsi zaposleni soustvarjajo ugled in so odgovorni za uspeh ali neuspeh podjetja na trgu. Poudarili bomo pomen skupnih vrednot, sodelovanja ter nujnost graditve kvalitetnih odnosov, tako znotraj delovnih kolektivov, kot tudi navzven, s kupci, ki v vaši ponudbi iščejo svojo edinstveno in presežno uporabniško izkušnjo.

Poudarili bomo tudi pomen pravilnega komuniciranja med zaposlenimi in različnimi službami v podjetju. Ozavestili bomo, kako pozitivna komunikacija zvišuje sodelovalnost in učinkovitost znotraj podjetja ter dviga ugled podjetja navzven, ter prikazali, kako destruktivno deluje neprimerna komunikacija, pa čeprav se ta odvija po službi. Dovolj je pritoževanja in kriticizma, postanimo proaktivni, sodelujmo in ustvarimo odličen končni rezultat!

Na predavanju Vsi prodajamo bomo torej podali jasne in konkretne usmeritve, kako s pravim načinom dela, razmišljanja, vedenja in komuniciranja vseh zaposlenih vplivamo na večje zadovoljstvo strank in boljše poslovne rezultate, od katerih imamo koristi vsi.

❝Vsi ustvarjamo trenutke resnice in smo odgovorni za uspeh našega podjetja na trgu!❞

Iskali bomo odgovore na sledeča vprašanja:

  • V kakšnih pogojih poslujejo današnja podjetja?
  • Kateri so nujni pogoji za uspeh podjetja na trgu in kdo je za uspeh odgovoren?

  • Katere potrebe dejansko pokrivamo, katera pričakovanja kupcev uresničujemo? Kvaliteta storitve/produkta ni dovolj!

  • Kaj je dejanska identiteta našega podjetja in kdo/kaj vse ustvarja trenutke resnice o nas?

  • Ali res razumemo, kaj vse vpliva na zadovoljstvo kupca, kaj vse vidi, kaj kupec vrednoti? Ali poznamo vse naše stične točke s kupcem, t.i. »touchpointe«?

  • Ozavestite in izboljšajte vse ˝touchpointe˝, kjer se kupec sreča z vašim podjetjem in vašo ponudbo. Kaj je vaša vloga in naloga, da boste kot posameznik prispevali k boljšemu zaznavanju kvalitete ponudbe ter ugleda vašega podjetja?

85% vašega uspeha določa vaša osebnost. Razvijte ključne lastnosti uspešne osebnosti, ki bodo dvignile vaš osebni in poklicni uspeh:

»Hranimo« pripadnost podjetju v katerem delamo! Od dneva prve zaposlitve, pa do dneva upokojitve vedno delamo samo zase, a bodimo hvaležni in pripadni podjetju, ki nam zagotavlja materialno varnost in nam daje možnost za razvoj osebnega in poklicnega potenciala.

Ozavestimo nujnost prevzemanja odgovornosti za svoje delo in vedenje ter nujnost sodelovanja med sodelavci in ne prelagajmo svojih obveznosti in odgovornosti na naslednika v procesu!

Za ugled in uspeh podjetja so velikega pomena tudi odnosi, tako znotraj delovnih kolektivov, kot tudi navzven, s kupci, ki v naši ponudbi iščejo svojo odlično uporabniško izkušnjo. Kako pomembna je v tem kontekstu komunikacija?

Nekaj izjav zadovoljnih udeležencev:

Zahvaljujem se vam za odličen, pester in zelo koristen niz delavnic, ki ste jih pripravili za našo komercialno-marketinško ekipo. Pri mojih sodelavcih sem od prve delavnice dalje videl zadovoljstvo in slišal zelo pozitivne besede ter željo po nadgradnji vsebin v doglednem času.

Mitja Dujc, LUKA KOPER d.d., Vodja področja komerciale

V Zavarovalnici Triglav na področju internih izobraževanj že dolgo sodelujemo z Matejo Milost. Pri tem opažamo, da udeležence njenih predavanj pritegne predvsem dvoje – energičnost predavateljice ter zanimiva in uporabna vsebina. Z izrazito pozitivnim pristopom pritegne poslušalce in njihovo pozornost zadrži ves čas predavanja. Zares verjame v to, kar predava.

Damjana Lunder, ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Vodja za izobraževanje

» Na predavanjih izžarevate energijo in jo prenašate na udeležence, ste motivator za prepotrebne akcije in spremembe na področju trženja in prodaje v slovenskem prostoru. Veliko je podjetij, ki jim tovrstna znanja manjkajo in z vašim znanjem, izkušnjami in energijo, jim lahko zelo pomagate.«

Zoran Trošt, INTECH-LES razvojni center, Direktor

O predavateljici

Mateja Milost, direktorica svetovalnega podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, že 25 let deluje na področju izvoznega svetovanja, internacionalizacije in postavitve marketinških strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 250 domačim in tujim podjetjem pri prodoru na tuje trge in izboljšanju trženjskih aktivnosti. Kot svetovalka za trženje sodeluje v številnih mednarodnih in čezmejnih projektih in je avtorica preko štiridesetih tržnih raziskav in študij za potrebe podjetji in razvojnih projektov, med drugim je tudi soavtorica Tržne analize za oblikovaje strategije turističnega razvoja Mongolije.

Je predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti, Univerze v Novi Gorici, kjer je nosilka predmetov Marketinške strategije ter Ekonomika in organizacija podjetja. Prav tako deluje kot nosilka izobraževalnih delavnic s področja trženja in internacionalizacije, med njenimi naročniki so domača in tuja podjetja, banke, zavarovalnice, zbornice in sektorska združenja. Tako na fakulteti, kot tudi med podjetji, dosega najvišje evalvacijske ocene.

Ena največjih slovenskih bank je njeno predavanje z naslovom »Naj vašo zgodbo o uspehu pripovedujejo vaši zadovoljni kupci« izbrala za predavanje, ki je bilo izvedeno za okoli 200 podjetij komitentov po celi Sloveniji.

Kot nosilka usposabljanj s področja trženja, prodaje in komuniciranja (Celovita šola trženja) je v obdobju 2017-2020 vodila programe usposabljanja kadrov v okviru štirih kompetenčnih centrov in sicer; v okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu-KOCLES, Kompetenčnega centra slovenske živilske industrije – KOC HRANA,
Kompetenčnega centra za trajnostno gradbeništvo – KOC SOTRAG ter Kompetenčnega centra za logistiko – KOC LOGINS.

Prav tako je predavateljica v okviru projekta Kompetentna Slovenija v obdboju 2017-2022 ter, ki ga izvaja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov (do danes več kot 210 udeleženih podjetij). Usposabljanja iz omenjenih področij izvaja tudi v sosednji Italiji v italijanskem jeziku in sicer za podjetja, kakor tudi podporne institucije. Skupaj se je njenih delavnic do danes udeležilo več kot 400 podjetij in preko 1300 udeležencev.

Izpolnite obrazec in se prijavite na izobraževanje!