Računovodska hiša

Contall

 • Celovita podpora vašemu
  podjetništvu!

Računovodska hiša Contall storitve

Računovodska hiša

Contall

 • Celovita podpora vašemu
  podjetništvu!

Računovodstvo

Skrbni pregledi

Tržne analize

Prevzemi in združitve

Priprava poslovnih načrtov in prijava na javne razpise

Kontroling

Celovito svetovanje

Kadrovske storitve

Zunanje izvajanje obračuna plač ter drugih osebnih prejemkov

Računovodstvo

Zunanje izvajanje obračuna plač ter drugih osebnih prejemkov

Kontroling

Celovito svetovanje

Kadrovske storitve

Skrbni pregledi

Priprava poslovnih načrtov in prijava na javne razpise

Tržne analize

Prevzemi in združitve

RAČUNOVODSTVO

Za različne statusne oblike in velikosti

Naročnikom zagotavljamo hiter in enostaven dostop do informacij kar pripomore k pravočasnim in pravim načinom odločanja ter povečanjem konkurenčnosti.

Sledimo sodobnemu načinu poslovanja in stremimo k celotni digitalizaciji vseh delovnih procesov.

Contall računovodski programi

Uporabljamo računovodske programe kot so: OpPIS, Minimax, iCenter, Hisoft, Navision, Vasco, SAP in BAAN.

Contall popolna podpora

Popolno podporo zagotavljamo

 • samostojnim podjetnikom,
 • malim, srednjim in velikim družbam v domači ali tuji lasti,
 • društvom,
 • javnim in zasebnim zavodom.
Contall poslovanje

Poslujemo v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev

ZUNANJE IZVAJANJE OBRAČUNA PLAČ TER DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV

Za različne statusne oblike in velikosti

Zagotavljanje pravilnega in pravočasnega obračuna plač je ključno za ohranjanje zadovoljstva zaposlenih ter ohranjanje stabilnih delovnih odnosov.

Contall skrb za izplačevanje plač

Skrb za izplačevanje plač in drugih prejemkov skladno z zakonodajo

Contall spremljanje sprememb

Spremljanje sprememb

Contall obveščanje podjetnikov

Obveščanje podjetnikov in družb o novostih oziroma sprembah

Oddelek plač skrbi med drugim za:

 • obračun plač za zaposlene,

 • obračun drugih prejemkov,

 • dohodnina – povzetek izplačil plač in drugih prejemkov,

 • obračun plač za zaposlene,

 • prijava podatkov za ZPIZ (obrazec M4/M8),

Oddelek plač skrbi med drugim za:

 • obračun plač za zaposlene,

 • obračun drugih prejemkov,

 • dohodnina – povzetek izplačil plač in drugih prejemkov,

 • obračun plač za zaposlene,

 • prijava podatkov za ZPIZ (obrazec M4/M8),

ZUNANJE IZVAJANJE OBRAČUNA PLAČ TER DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV

Za različne statusne oblike in velikosti

Zagotavljanje pravilnega in pravočasnega obračuna plač je ključno za ohranjanje zadovoljstva zaposlenih ter ohranjanje stabilnih delovnih odnosov.

Contall skrb za izplačevanje plač

Skrb za izplačevanje plač in drugih prejemkov skladno z zakonodajo

Contall spremljanje sprememb

Spremljanje sprememb

Contall obveščanje podjetnikov

Obveščanje podjetnikov in družb o novostih oziroma sprembah

Oddelek plač skrbi med drugim za:

 • obračun plač za zaposlene,

 • obračun drugih prejemkov,

 • dohodnina – povzetek izplačil plač in drugih prejemkov,

 • obračun plač za zaposlene,

 • prijava podatkov za ZPIZ (obrazec M4/M8),

Oddelek plač skrbi med drugim za:

 • obračun plač za zaposlene,

 • obračun drugih prejemkov,

 • dohodnina – povzetek izplačil plač in drugih prejemkov,

 • obračun plač za zaposlene,

 • prijava podatkov za ZPIZ (obrazec M4/M8),

Ostale storitve Računovodske storitve Contall si lahko ogledate tukaj.

KONTROLING

Usmerjeni v prihodnost

Kontroling je aktivni in v prihodnost usmerjen sestavni del računovodstva, s pomočjo katerega nudimo podporo pri:

Aktivnemu upravljanju sredstev podjetij

Zagotavljanju učinkovitega obvladovanja virov in obveznosti

Usmerjanju upravljanja poslovne uspešnosti.

Za vaše uspešno poslovanje vam ponujamo:

 • trenuten pogled finančnega položaja in poslovne uspešnosti podjetja,

 • načrtovanje-poročanje-analiziranje-ukrepanje,

 • metriko s kazalniki uspešnosti,

 • spremljanje uspešnosti (neodvisnih) skupin podjetij,

 • spremljanje uspešnosti poslovnih segmentov.

V kolikor želite podporo v procesu načrtovanja, analiziranje in lažje obvladanje podjetij je naložba v kontroling vaša rešitev.

KONTROLING

Usmerjeni v prihodnost

Kontroling je aktivni in v prihodnost usmerjen sestavni del računovodstva, s pomočjo katerega nudimo podporo pri:

Aktivnemu upravljanju sredstev podjetij

Zagotavljanju učinkovitega obvladovanja virov in obveznosti

Usmerjanju upravljanja poslovne uspešnosti.

Za vaše uspešno poslovanje vam ponujamo:

 • trenuten pogled finančnega položaja in poslovne uspešnosti podjetja,

 • načrtovanje-poročanje-analiziranje-ukrepanje,

 • metriko s kazalniki uspešnosti,

 • spremljanje uspešnosti (neodvisnih) skupin podjetij,

 • spremljanje uspešnosti poslovnih segmentov.

V kolikor želite podporo v procesu načrtovanja, analiziranje in lažje obvladanje podjetij je naložba v kontroling vaša rešitev.

CELOVITO SVETOVANJE

Oseben in strokoven pristop naših svetovalcev

Ekipa strokovnjakov Računovodske hiše Contall je specializirana in usposobljena za zagotavljanje najboljše podpore in rešitev glede davčnih, finančnih in podjetniških vprašanj.

Verjamemo v vzajemno zaupanje in dolgoročno sodelovanje.

Davčno svetovanje

• obveščanje o spremembah davčnih predpisov,
• optimiranje davčnih obveznosti,
• davčno načrtovanje,
• preventivni davčni pregledi,
• pregledi davčnih bilanc,
• zastopanje strank v davčnih postopkih,
• izdelava Elaborata o uporabi transfernih cen,
• zagotovljen osebni razgovor s strokovnjakom enkrat v mesecu.

Finančno svetovanje

• Pregledi in analize obstoječega finančnega stanja,
• Kratkoročni in dolgoročni finančni načrti, finančne analize podjetja,
• svetujemo glede prave strukture in načina financiranja
• predlagamo načine optimalnih naložb,
• spremljamo planiranje v primerjavi z realizacijo…

Podjetniško svetovanje

• Obsega pomoč pri ustanavljanju družb, poslovnih enot, podružnic:
• odprtje transakcijskega računa,
• priprava potrebne dokumentacije za pridobivanje ID številke za DDV,
• pomoč pri iskanju ustreznih proizvodnih in drugih poslovnih prostorov,
• pomoč pri pripravi potrebne dokumentacije za pridobivanje licenc, koncesij in/ali drugih javnih listih,
• priprava poslovnih načrtov za pridobitev ID za DDV,
• svetovanje glede najprimernejše oblike in načina poslovanja Sloveniji,
• svetovanje investitorjem (izbor investicijskih priložnosti, način financiranja, pomoč pri izpeljavi formalnega postopka investicije).

CELOVITO SVETOVANJE

Oseben in strokoven pristop naših svetovalcev

Ekipa strokovnjakov Računovodske hiše Contall je specializirana in usposobljena za zagotavljanje najboljše podpore in rešitev glede davčnih, finančnih in podjetniških vprašanj.

Verjamemo v vzajemno zaupanje in dolgoročno sodelovanje.

Davčno svetovanje

• obveščanje o spremembah davčnih predpisov,
• optimiranje davčnih obveznosti,
• davčno načrtovanje,
• preventivni davčni pregledi,
• pregledi davčnih bilanc,
• zastopanje strank v davčnih postopkih,
• izdelava Elaborata o uporabi transfernih cen,
• zagotovljen osebni razgovor s strokovnjakom enkrat v mesecu.

Finančno svetovanje

• Pregledi in analize obstoječega finančnega stanja,
• Kratkoročni in dolgoročni finančni načrti, finančne analize podjetja,
• svetujemo glede prave strukture in načina financiranja
• predlagamo načine optimalnih naložb,
• spremljamo planiranje v primerjavi z realizacijo…

Podjetniško svetovanje

• Obsega pomoč pri ustanavljanju družb, poslovnih enot, podružnic:
• odprtje transakcijskega računa,
• priprava potrebne dokumentacije za pridobivanje ID številke za DDV,
• pomoč pri iskanju ustreznih proizvodnih in drugih poslovnih prostorov,
• pomoč pri pripravi potrebne dokumentacije za pridobivanje licenc, koncesij in/ali drugih javnih listih,
• priprava poslovnih načrtov za pridobitev ID za DDV,
• svetovanje glede najprimernejše oblike in načina poslovanja Sloveniji,
• svetovanje investitorjem (izbor investicijskih priložnosti, način financiranja, pomoč pri izpeljavi formalnega postopka investicije).

Ostale storitve Računovodske storitve Contall si lahko ogledate tukaj.

KADROVSKE STORITVE

Razbremenjeni administrativnih postopkov

Časi se spreminjajo in tudi na področju kadrovskih storitev posledica uporabe sodobne tehnologije prinaša spremembe pri načinih poslovanja in pridobivanju informacij.

Že danes si zagotovite učinkovite kadrovske storitve, ki vam bodo omogočala kontinuirano poslovanje v prihodnosti in večjo razbremenitev na področju človeškega kapitala.

Opravljamo administrativne postopke zaposlovanja (objava prostega delovnega mesta, selekcija, ožji izbor kandidatov ter strokovno mnenje – poročilo o ustreznosti kandidata).

Uredimo interne akte podjetja (personalne mape, obvezne kadrovske evidence, optimiziramo kadrovske postopke).

Pripravimo sistematizacijo delovnih mest.

Svetujemo v postopku pridobivanja enotnih dovoljenj za delo in prebivanje.

Spremljamo stranko v vseh fazah postopka.

Razbremenjeni administrativnih postopkov

KADROVSKE STORITVE

Časi se spreminjajo in tudi na področju kadrovskih storitev posledica uporabe sodobne tehnologije prinaša spremembe pri načinih poslovanja in pridobivanju informacij.

Že danes si zagotovite učinkovite kadrovske storitve, ki vam bodo omogočala kontinuirano poslovanje v prihodnosti in večjo razbremenitev na področju človeškega kapitala.

Opravljamo administrativne postopke zaposlovanja (objava prostega delovnega mesta, selekcija, ožji izbor kandidatov ter strokovno mnenje – poročilo o ustreznosti kandidata).

Uredimo interne akte podjetja (personalne mape, obvezne kadrovske evidence, optimiziramo kadrovske postopke).

Pripravimo sistematizacijo delovnih mest.

Svetujemo v postopku pridobivanja enotnih dovoljenj za delo in prebivanje.

Spremljamo stranko v vseh fazah postopka.

Ostale storitve Računovodske storitve Contall si lahko ogledate tukaj.

Z natančnostjo do varne investicije

»Samo kvalitetno izveden skrbni pregled bo dosegel cilj, da odločevalec nikoli ne izgovori: Če bi vedel to, ne bi nikoli bi sprejel odločitev.« dr. Branko Mayr

S tem namenom, smo oblikovali posebno ekipo svetovalcev, ki pokrivajo vsa temeljna področja potrebnih pregledov in evaluacij ter naročniku pripravijo izčrpna poročila na najvišjem strokovnem nivoju.

SKRBNI PREGLEDI

Finančni skrbni pregled

razkrije tveganja povezana s finančnim stanjem ter prikaže realen finančni položaj družbe. Opravi se pregled finančnih izkazov, analizo premoženjskega stanja, pregled finančnih kazalnikov…

Davčni skrbni pregled

razkriva tveganja, povezana s preteklim davčnim poslovanjem. Opravi se preglede s področja davka na dodano vrednost – DDV, davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), dohodnine, nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), …

Pravni skrbni pregled

razkriva nepravilnosti pri sklenjenih pogodbah ter upoštevanju njenih določil. Opravi se pregled ustanovitvene dokumentacije, pogodb o financiranju in o zaposlitvi, morebitnih sodnih postopkov…

Kadrovski skrbni pregled

razkriva kvaliteto delovne sile in politiko zaposlovanja družbe. Opravi se pregled pogodb o zaposlitvi, internih aktov, kompetenc zaposlenih …

Skrbni pregled informacijske tehnologije

razkriva stanje IT opreme, potrebne investicije v IT opremo in programe, kompatibilnost z IT sistemi potencialnega prevzemnika, sisteme varovanja podatkov, veljavnost programskih licenc, …

Ostale storitve Računovodske storitve Contall si lahko ogledate tukaj.

SKRBNI PREGLEDI

Z natančnostjo do varne investicije

»Samo kvalitetno izveden skrbni pregled bo dosegel cilj, da odločevalec nikoli ne izgovori: Če bi vedel to, ne bi nikoli bi sprejel odločitev.« dr. Branko Mayr

S tem namenom, smo oblikovali posebno ekipo svetovalcev, ki pokrivajo vsa temeljna področja potrebnih pregledov in evaluacij ter naročniku pripravijo izčrpna poročila na najvišjem strokovnem nivoju.

Finančni skrbni pregled

razkrije tveganja povezana s finančnim stanjem ter prikaže realen finančni položaj družbe. Opravi se pregled finančnih izkazov, analizo premoženjskega stanja, pregled finančnih kazalnikov…

Davčni skrbni pregled

razkriva tveganja, povezana s preteklim davčnim poslovanjem. Opravi se preglede s področja davka na dodano vrednost – DDV, davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), dohodnine, nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), …

Pravni skrbni pregled

razkriva nepravilnosti pri sklenjenih pogodbah ter upoštevanju njenih določil. Opravi se pregled ustanovitvene dokumentacije, pogodb o financiranju in o zaposlitvi, morebitnih sodnih postopkov…

Kadrovski skrbni pregled

razkriva kvaliteto delovne sile in politiko zaposlovanja družbe. Opravi se pregled pogodb o zaposlitvi, internih aktov, kompetenc zaposlenih …

Skrbni pregled informacijske tehnologije

razkriva stanje IT opreme, potrebne investicije v IT opremo in programe, kompatibilnost z IT sistemi potencialnega prevzemnika, sisteme varovanja podatkov, veljavnost programskih licenc, …

PRIPRAVA POSLOVNIH NAČRTOV IN PRIJAVA NA JAVNE RAZPISE

Poslovni načrt – vaš zemljevid v svetu poslovnih izzivov

Poslovni načrt predstavlja dokument, ki podrobno opisuje delovanje podjetja, trg na katerem deluje, ter cilje in strategije, s katerimi bo podjetje doseglo te cilje.

Samo dobro izdelan poslovni načrt:

 • vas spodbudi, da razmišljate realno in objektivno o vašem podjetju,

 • vsebuje podatke o načrtovanih ciljih in strategijah, ki jih lahko posredujete bankam, poslovnim partnerjem, zaposlenim, finančnim ustanovam itd.,

 • pomaga zagotoviti, da so vsi vidiki načrta jasni in strnjeni,

 • vam omogoča, da določite vsa področja, kjer boste morda potrebovali zunanjo pomoč,

 • omogoča načrtovanje rasti vašega podjetja in povezanih kapitalskih zahtev.

V računovodski hiši Contall storitev Poslovni načrt obsega pripravo poslovnih načrtov, ki jih podjetje potrebuje tako za zagon podjetja ali za pridobivanje bančnih kreditov, kot tudi pri prijavi na razpis za pridobivanje sredstev iz EU.

Prijava na razpise – nepovratna sredstva na dlani

Številni  občinski, nacionalni, evropskih in mednarodni razpisi predstavljajo pomembno finančno priložnost za organizacije. Pri tem je ključno vedeti, kako takšna sredstva poiskati in jih izkoristiti. Za stranke preverjamo upravičenost in pomagamo pri pripravi projektne ideje in pridobitve sredstev.

 • Svetovanje podjetnikom pri pridobivanju virov financiranja

 • Pomoč pri izbiri ustreznega razpisa

 • Asistenca ali celotna priprava prijave na razpis

 • Priprava potrebne dokumentacije

PRIPRAVA POSLOVNIH NAČRTOV IN PRIJAVA NA JAVNE RAZPISE

Poslovni načrt – vaš zemljevid v svetu poslovnih izzivov

Poslovni načrt predstavlja dokument, ki podrobno opisuje delovanje podjetja, trg na katerem deluje, ter cilje in strategije, s katerimi bo podjetje doseglo te cilje.

Samo dobro izdelan poslovni načrt:

 • vas spodbudi, da razmišljate realno in objektivno o vašem podjetju,

 • vsebuje podatke o načrtovanih ciljih in strategijah, ki jih lahko posredujete bankam, poslovnim partnerjem, zaposlenim, finančnim ustanovam itd.,

 • pomaga zagotoviti, da so vsi vidiki načrta jasni in strnjeni,

 • vam omogoča, da določite vsa področja, kjer boste morda potrebovali zunanjo pomoč,

 • omogoča načrtovanje rasti vašega podjetja in povezanih kapitalskih zahtev.

V računovodski hiši Contall storitev Poslovni načrt obsega pripravo poslovnih načrtov, ki jih podjetje potrebuje tako za zagon podjetja ali za pridobivanje bančnih kreditov, kot tudi pri prijavi na razpis za pridobivanje sredstev iz EU.

Prijava na razpise – nepovratna sredstva na dlani

Številni  občinski, nacionalni, evropskih in mednarodni razpisi predstavljajo pomembno finančno priložnost za organizacije. Pri tem je ključno vedeti, kako takšna sredstva poiskati in jih izkoristiti. Za stranke preverjamo upravičenost in pomagamo pri pripravi projektne ideje in pridobitve sredstev.

 • Svetovanje podjetnikom pri pridobivanju virov financiranja

 • Pomoč pri izbiri ustreznega razpisa

 • Asistenca ali celotna priprava prijave na razpis

 • Priprava potrebne dokumentacije

Ostale storitve Računovodske storitve Contall si lahko ogledate tukaj.

TRŽNE ANALIZE

Zmeraj dva koraka pred konkurenco

Tržne analize predstavljajo učinkovito orodje za načrtovanje vašega poslovanja. Vstop na izvozni trg zahteva oblikovanje celovitega načrta, ki zajema priložnosti na eni strani ter potencialna tveganja na drugi.

Z uporabo tržnih analiz boste pridobili dragocene informacije, ki vam bodo pomagale pri:

 • Strategiji in načrtovanju,

 • Povečanju konkurenčnosti,

 • Povečanju uspešnosti vašega podjetja

Storitve Računovodske hiše Contall vključujejo:

 • Izdelavo analize proizvodov, potencialnih strank, konkurence ali drugih podatkov za sledeče trge: Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija, Makedonija, Črna Gora, Italija in ostale države EU.

 • Izdelavo končnega poročila in predstavitev rezultatov.

 • Organizacijo prvega srečanja s potencialnimi strankami.

 • Pripravo vseh potrebnih dokumentov za konkretno izvedbo posla.

TRŽNE ANALIZE

Zmeraj dva koraka pred konkurenco

Tržne analize predstavljajo učinkovito orodje za načrtovanje vašega poslovanja. Vstop na izvozni trg zahteva oblikovanje celovitega načrta, ki zajema priložnosti na eni strani ter potencialna tveganja na drugi.

Z uporabo tržnih analiz boste pridobili dragocene informacije, ki vam bodo pomagale pri:

 • Strategiji in načrtovanju,

 • Povečanju konkurenčnosti,

 • Povečanju uspešnosti vašega podjetja

Storitve Računovodske hiše Contall vključujejo:

 • Izdelavo analize proizvodov, potencialnih strank, konkurence ali drugih podatkov za sledeče trge: Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija, Makedonija, Črna Gora, Italija in ostale države EU.

 • Izdelavo končnega poročila in predstavitev rezultatov.

 • Organizacijo prvega srečanja s potencialnimi strankami.

 • Pripravo vseh potrebnih dokumentov za konkretno izvedbo posla.

PREVZEMI IN ZDRUŽITVE

Ustvarjamo dodano vrednost za vse vpletene

Prevzemi in združitve so v poslovnem svetu kompleksni procesi, ki zahtevajo temeljito analizo, načrtovanje in izvedbo. So orodje za ustvarjanje rasti, izboljšanje konkurenčnosti ter ustvarjanje dodane vrednosti za vse vpletene.

V Računovodski hiši Contall na področju Prevzemov in združitev zagotavljamo celovito paleto storitev.

 • Celostno svetovanje (pravno, finančno) prevzemnim in prevzetim družbam oziroma družbenikom ali bodočim družbenikom teh družb.

 • V postopku združitev (ali delitev) pripravimo predloge sklepov vseh organov ter drugih gradiv do vpisa statusnega preoblikovanja v register.

 • Strankam nudimo svetovanje v postopku pogajanj, sklepanju poslov ter nadzorujemo njihovo izvršitev. Po potrebi izvedemo skrbni pregled ciljne družbe.

 • Izkušnje imamo tudi pri prodaji in nakupu poslovnih deležev in delnic družb (share deal) in premoženja družb (asset deal).

PREVZEMI IN ZDRUŽITVE

Ustvarjamo dodano vrednost za vse vpletene

Prevzemi in združitve so v poslovnem svetu kompleksni procesi, ki zahtevajo temeljito analizo, načrtovanje in izvedbo. So orodje za ustvarjanje rasti, izboljšanje konkurenčnosti ter ustvarjanje dodane vrednosti za vse vpletene.

V Računovodski hiši Contall na področju Prevzemov in združitev zagotavljamo celovito paleto storitev.

 • Celostno svetovanje (pravno, finančno) prevzemnim in prevzetim družbam oziroma družbenikom ali bodočim družbenikom teh družb.

 • V postopku združitev (ali delitev) pripravimo predloge sklepov vseh organov ter drugih gradiv do vpisa statusnega preoblikovanja v register.

 • Strankam nudimo svetovanje v postopku pogajanj, sklepanju poslov ter nadzorujemo njihovo izvršitev. Po potrebi izvedemo skrbni pregled ciljne družbe.

 • Izkušnje imamo tudi pri prodaji in nakupu poslovnih deležev in delnic družb (share deal) in premoženja družb (asset deal).

Ključ uspeha družbe Contall d.o.o. se skriva v celovitem partnerskem odnosu in svetovanju.

 Prepletimo nitke vašega poslovnega uspeha.

Ključ uspeha družbe Contall d.o.o. se skriva v celovitem partnerskem odnosu in svetovanju.

 Prepletimo nitke vašega poslovnega uspeha.