Priprema poslovnih planova I prijavljivanje na javne konkurse

PRIPREMA POSLOVNIH PLANOVA I PRIJAVLJIVANJE NA JAVNE KONKURSE

Poslovni plan je dokument koji opisuje poslovanje preduzeća, tržište na kome deluje, ciljeve i strategije  kojima će preduzeće te ciljeve  postići.
Poslovni plan je temeljno oruđe koje mora da izradi svako start up preduzeće pre početka delovanja. Obično, kako banke, tako i preduzeća rizičnog kapitala za ulaganje sredstava u preduzeće zahtevaju da im se podnese  poslovni plan.

Dobro sastavljen poslovni plan:

  • vas podstiče da razmišljate realno i objektivno o vašem preduzeću,
  • sadrži podatke o planiranim ciljevima i strategijama koje možete posredovati bankama, poslovnim partnerima, zaposlenima, finansijskim ustanovama itd.,
  • pomaže da se obezbedi da su svi vidici plana jasni i zgusnuti,
  • omogućava vam da odredite sva područja na kojima će vam možda biti potrebna spoljašnja pomoć,
  • omogućava planiranje rasta vašeg preduzeća i povezanih kapitalskih zahteva.

Naša usluga obuhvata pripremu poslovnih planova koji su preduzeću potrebni kako za pokretanje preduzeća, tako i za dobijanje bankarskih kredita, kao i prilikom prijave na konkurs za dobijanje sredstava iz EU.

Usluga prijave na konkurs obuhvata savetovanje preduzetnika prilikom dobijanja izvora finansiranja, pomoć pri izboru adekvatnog konkursa, asistenciju ili celovitu pripremu prijave na konkurs, kao i pripremu potrebne dokumentacije.
Za svaku organizaciju su naime na raspolaganju brojni konkursi na opštinskom, nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou.

Za stranke proveravamo podobnost i pomažemo u pripremi projektne ideje.

 

BRZI SKOK NA NAŠE USLUGE