Potražanja

Rukovalac  podacima o ličnosti je društvo Contall Consult d.o.o. Novi Sad, Janka Veselinovića 2, 21000 Novi Sad, Srbija, telefon: +386 5/330-28-57, elektronska pošta: info@contall.rs.

Društvo Contall Consult d.o.o. Novi Sad će štititi vaše  podatke o ličnosti sa najvećom posvećenošću i  obrađivaće ih samo u svrhu  za koju ste iste sami dali. 

PRAVNE INFORMACIJE I VAŠA PRAVA

Taj pristanak možemo bilo kada da opozovemo pismeno, putem elektronske pošte: info@contall.rs. ili se odjavljujemo od primanja obaveštenja klikom na link ODJAVA u svakoj poslatoj elektronskoj poruci. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka, a koja se sprovodila na osnovi pristanka sve do  njegovog opoziva.

Pravne informacije i više sadržaja o vašim pravima u vezi sa vašim pristankom naći ćete OVDE.

BRZI SKOK NA NAŠE USLUGE