Pažljivi pregledi (due diligence)

PAŽLJIVI PREGLEDI (DUE DILIGENCE)

»Samo kvalitetno izvršen pažljivi pregled postići će cilj da onaj koji odlučuje, nikada ne izgovori: Da sam to znao, nikada ne bih doneo  takvu odluku (odluka).«
 dr Branko Mayr

S tom namerom smo formirali posebnu ekipu savetnika koji pokrivaju sva temeljna područja potrebnih pregleda i evaluacija i tako naručiocu pripreme iscrpne izveštaje na najvišem stručnom nivou.

Zajedno sa spoljašnjim stručnim saradnicima vršimo finansijski, poreski, pravni i kadrovski pažljiv pregled, kao i pažljiv pregled informacione tehnologije.

Finansijski pažljivi pregled otkriva rizike povezane sa finansijskim stanjem i prikazuje realan finansijski položaj društva. Obavlja se pregled finansijskih izveštaja, analiza imovinskog stanja, pregled finansijskih pokazatelja…

Poreski pažljivi pregled otkriva rizike povezane sa proteklim poreskim poslovanjem. Obavlja se kao pregled na području poreza na dodatu vrednost - PDV, poreza na dohodak pravnih lica (DDPO), poreza na dohodak, nadoknada za korišćenje građevinskog zemljišta (NUSZ), …

Pravni pažljivi pregled otkriva nepravilnosti prilikom zaključivanja ugovora, kao i pri poštovanju njegovih odredbi. Obavlja se pregled osnivačke dokumentacije, ugovora o finansiranju i o zapošljavanju, eventualnim sudskim postupcima…

Kadrovski pažljivi pregled otkriva kvalitet radne snage i politiku zapošljavanja u društvu. Obavlja se pregled ugovora o zapošljavanju, internih akata, kompetencija zaposlenih …

Pažljivi pregled informacione tehnologije otkriva stanje IT opreme, potrebne investicije u IT opremu i programe, kompatibilnost sa IT sistemi potencijalnog sticaoca,  sisteme  zaštite  podataka, važnost programskih licenci, …

BRZI SKOK NA NAŠE USLUGE