Celovito savetovanje

CELOVITO SAVETOVANJE

PORESKO SAVETOVANJE

 • obaveštavanje o izmenama poreskih propisa,
 • optimizacija poreskih obaveza,
 • poresko planiranje,
 • preventivne poreske preglede,
 • preglede poreskih bilansa,
 • zastupanje stranki u poreskim postupcima,
 • izrada Elaborata o korišćenju transfernih cena,
 • obezbeđen lični razgovor sa stručnjakom jednom  mesečno.

PRAVNO SVETOVANJE

Usluga pravnog savetovanja obuhvata potpunu podršku privrednim društvima na svim pravnim područjima, a naročito na područjima privrednog, insolventnog, izvršnog i radnog prava. Usluge pravnog savetovanja se obavljaju na osnovi prethodnog dogovora sa strankom, a bez obzira na navedeno naša pravna služba nudi podršku svim ostalim sektorima našeg društva.

FINANANSIJSKO SAVETOVANJE

Obavljamo preglede i analize postojećeg finansijskog stanja, pripremamo kratkoročne i dugoročne finansijske planove, finansijske analize preduzeća, savetujemo u vezi prave strukture i načina finansiranja, a predlažemo i načine optimalnih investicija, pratimo planiranje u poređenju sa realizacijom…

PREDUZETNIČKO SAVETOVANJE

Obuhvata pomoć prilikom osnivanja društava, poslovnih jedinica, podružnica:

 • otvaranje transakcijskog računa,
 • priprema potrebne dokumentacije za dobijanje ID broja za PDV,
 • pomoć pri pronalaženju adekvatnih proizvodnih i drugih poslovnih prostora,
 • pomoć u pripremi potrebne dokumentacije za dobijanje licenci, koncesija i/ili drugih javnih isprava,
 • priprema poslovnih planova za dobijanje ID za PDV,
 • savetovanje u vezi najadekvatnijeg oblika i načina poslovanja u Sloveniji - Srbiji,
 • savetovanje investitora (izbor investicionih prilika, način finansiranja, pomoć prilikom izvršenja formalnog postupka investicije).

 

BRZI SKOK NA NAŠE USLUGE