Zaposlite mlade

Zavod RS za zaposlovanje ponuja subvencije za zaposlovanje mladih do 30 let:

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018

V usposabljanje na delovnem mestu bo Zavod vključeval brezposelne osebe, stare do 29 let oziroma mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ.
Prednost pri vključevanju bodo imeli dolgotrajno brezposelni mladi, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni najmanj eno leto.
Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:

 • osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program,
 • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu.

Upravičeni strošek projekta, ki se izplača delodajalcu za vključeno osebo, je:

 1. strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca,  ki  na  podlagi  ocenjene  vrednosti stroškov delodajalca znaša:
 • 370,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca,
 • 493,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece
 1. strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini

Rok za prijavo: 30.11. 2018

Cel razpis tukaj.

Trajno zaposlovanje mladih

Ciljne skupine brezposelnih:
V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

 • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
 • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.
Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Rok prijave: 31.7.2019 oziroma do porabe sredstev

Cel razpis tukaj.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

17/12/2018 - 13:05:22
12
FURS obvešča, da bodo območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila 24. in 31. decembra...
13/12/2018 - 15:46:00
39
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
43
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
54
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
77
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
16/04/2015 - 20:50:43
700
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
663
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
623
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
541
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
525
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...