Zaposlite mlade

Zavod RS za zaposlovanje ponuja subvencije za zaposlovanje mladih do 30 let:

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018

V usposabljanje na delovnem mestu bo Zavod vključeval brezposelne osebe, stare do 29 let oziroma mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ.
Prednost pri vključevanju bodo imeli dolgotrajno brezposelni mladi, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni najmanj eno leto.
Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:

 • osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program,
 • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu.

Upravičeni strošek projekta, ki se izplača delodajalcu za vključeno osebo, je:

 1. strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca,  ki  na  podlagi  ocenjene  vrednosti stroškov delodajalca znaša:
 • 370,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca,
 • 493,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece
 1. strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini

Rok za prijavo: 30.11. 2018

Cel razpis tukaj.

Trajno zaposlovanje mladih

Ciljne skupine brezposelnih:
V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

 • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
 • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.
Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Rok prijave: 31.7.2019 oziroma do porabe sredstev

Cel razpis tukaj.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

19/11/2018 - 14:16:05
43
Predmet javnega razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev...
07/11/2018 - 15:14:33
65
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
34
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
33
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
33
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
15/04/2015 - 12:47:21
138
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
16/04/2015 - 20:50:43
130
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
10/01/2013 - 11:59:40
107
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
07/05/2013 - 15:26:33
105
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
21/11/2012 - 09:11:58
105
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...