Zakonodajne novosti: ZPIZ-2 – SPREMEMBE

V nadaljevanju sledi preglednica s spremembami, ki izhajajo iz ZPIZ-2, ki je bil objavljen v  Ur.l.RS št. 96/12. Spremembe veljajo za vsa izplačila od 01.01.2013 dalje.

Šifra Vrsta dohodka Opis spremembe
1108 dohodek za vodenje poslovnega subjekta Stopnja prispevka za posebne primere zavarovanja se spremeni iz sedanjih 6 % na 8,85 %.
1106 dohodek za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja Se na novo določi -Prispevek PIZ za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %.
1128 dohodki izvoljenih in imenovanih v organih oblasti, če za svojo funkcijo prejemajo plačo Stopnja prispevka za posebne primere zavarovanja se spremeni iz sedanjih 6 % na 8,85 %.
1101 odpravnina iz poslovnih razlogov Osnova za izračun prispevkov za socialno varnost delojemalcev in delodajalcev je enaka osnovi za izračun akontacije dohodnine, kot jo določa 9. točka prvega odstavka 44. clena ZDoh-2.
1102 odpravnina iz razloga nesposobnosti
1501 dohodek na podlagi pogodbenega razmerja Stopnja prispevka za posebne primere zavarovanja se spremeni iz sedanjih 6 % na 8,85 %.
1502 dohodek na podlagi pogodbenega razmerja - brez posebnega davka na določene prejemke
1503 dohodek za opravljeno delo ali storitev na drugi podlagi
1504 dohodek za opravljeno avtorsko delo Se na novo določi - Prispevek PIZ za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %.
1508 dohodki po pogodbi o vojaški službi v rezervni sestavi SV Prispevek PIZ za posebne primere zavarovanja se, od 1. 1. 2013 dalje, plačuje v letnem pavšalnem znesku (trenutno 3,21 eur) in ne več od vsakega posameznega prejemka.
1510 boniteta iz drugega pogodbenega razmerja- ni drugega dohodka Stopnja prispevka za posebne primere zavarovanja se spremeni iz sedanjih 6 % na 8,85 %.
1513 dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (nerezidenti socialno zavarovani v Sloveniji)
1514 dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (zavezanci, ki niso plačniki davka)

Vir: eDavki

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

17/12/2018 - 13:05:22
12
FURS obvešča, da bodo območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila 24. in 31. decembra...
13/12/2018 - 15:46:00
39
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
43
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
54
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
77
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
16/04/2015 - 20:50:43
700
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
663
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
623
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
541
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
525
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...