Vlada sporočila, da je sprejela paket davčnega prestrukturiranja

Pred dnevi je vlada sporočila prek Twitterja, da je sprejela paket davčnega prestrukturiranja, ki prinaša nižje davčne obremenitve dohodka iz dela in zagotavlja konkurenčnejše poslovno okolje za podjetja.

Glavne spremembe, ki bi iz te mini reforme izhajale:

  • sprememba dohodninske lestvice, ki bo bolj ugodna za tiste z dohodki nad 31.140 evrov letno,
  • zvišanje splošne olajšave, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci,
  • zvišanje obeh dodatnih olajšav, ki ju lahko uveljavljajo tisti z najnižjimi plačami,
  • razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost, kot so božičnice ali 13. plače.

Ker bi te spremembe posledično zmanjšale prihodke v proračunu predvideva reforma zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s 17 na 19 %, pri čemer pa olajšave ostajajo nespremenjene.

Seveda so gospodarska združenja do teh sprememb glasno kritični in pravijo, da lahko upravičeno trdijo, da je takšna sprememba dveh davčnih zakonov (o dohodnini in davka od dohodka pravnih oseb) nepoštena in nerazvojna, saj premembe niso ambiciozne in ne bodo povečale konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, da dejansko obremenjujejo in ne razbremenjujejo podjetij in da koristijo v veliki meri javnemu sektorju, ki svoje porabe po njihovih opozorilih ne znižuje.

Ostale predvidene novosti:

  • odprava administrativnih ovir za davčne zavezance,
  • zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač z namenom izboljšanja likvidnosti zavezancev,
  • rešitve,ki se tičejo določitve dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga, sistemske prenovitve obrestovanja v vseh fazah (ne)izpolnjevanja davčnih obveznosti na način, da se obrestna mera povišuje s fazo neizpolnjevanja obveznosti, davčnega inšpekcijskega nadzora, davčne izvršbe.
     

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
39
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
42
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
54
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
76
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
80
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
684
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
661
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
615
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
539
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
522
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...