Spremembe zakonodaje od 1.1.2017

I  Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)

1. Uvedba posebne davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
Del plače za poslovno uspešnost (v praksi se pogosto uporabljajo termini trinajsta plača, božičnica, …) je izvzet iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Za ugodnejšo davčno obravnavo dela plače za poslovno uspešnost je pomembno, da je dohodek izplačan po 1. 1. 2017 ter, da so izpolnjeni pogoji (izplačilo enkrat letno, pravica do izplačila določena v splo¬šnem aktu delodajalca, v delitev tega dela plače vključeni vsi delavci,…) določeni z zakonom, ne glede na to, na katero leto se izplačilo nanaša.

2. Novi zneski splošne olajšave v skladu s 111. členom ZDoh-2:

Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
nd do  
  11.166,37 (prej 10.866,36) 6.519,82
11.166,37(prej 10.866,36) 12.570,89 4.418,64
12.570,89   3.302,70

3. Nova dohodninska lestvica za odmero dohodnine

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih   Znaša dohodnina v eurih  
nad do    
  8.021,34   16 %
8.021,34 20.400,00 1.283,41 +27% nad 8.021,34
20.400,00 48.000,00 4.625,65 +34% nad 20.400,00*
48.000,00 70.907,20 14.009,65 +39% nad 48.000,00*
70.907,20   22.943,46 +50% nad 70.907,20

*razred 41% je razdeljen na dva razreda. Na ta način so se delno razbremenili dohodki srednjega razreda

4. Spremembe pri bonitetah
Po novem se za boniteto ne štejejo izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
Povišuje se tudi znesek splošne oprostitve za bonitete ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto, in sicer tako da znesek bonitete v mesecu ne presega 15 € (sedaj 13 €).

Celoten povzetek sprememb: www.fu.gov.si
 

II  Novela zakona o dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2N)

  • Zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb iz 17% na 19%;
  • Ukinitev olajšave za donacije političnim strankam;
  • Ukinitev posebne (ničelne stopnje) obdavčitve za družbe tveganega kapitala;
  • Amortizacija dobrega imena se ne prizna kot odhodek, četudi je po računovodskih pravilih obračunana za poslovne namene.

III  Novela zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J)

  • Sprememba roka za plačilo davčnega odtegljaja; plačnik davka lahko davčno obveznost plača v petih dneh od izplačila dohodka.

Celoten povzetek sprememb: www.fu.gov.si
 

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
39
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
42
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
54
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
76
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
80
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
684
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
661
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
615
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
539
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
522
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...