Za investicije na voljo posojila z 0% ali od 0,35% do 0,60% obrestno mero

Objavljeno dne: 20.07.2022


 

Podjetja s sedežem v mestni občini Nova Gorica ter občinah Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba, se lahko prijavite na Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil.

Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

  • nakup opreme,
  • gradnjo (novogradnjo ali adaptacijo) in/ali nakup poslovnega prostora,
  • komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
  • nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije
  • za prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
  • obratna sredstva v povezavi z investicijo – največ 15 % upravičenih stroškov.

Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.

Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Odplačilna doba posojila: od 3 do 9 let. Posojilojemalec se lahko odloči za 1-letni moratorij, ki je vključen v odplačilno dobo.

VEČ

Podjetja s sedežem po celotni Sloveniji pa se lahko prijavijo na razpis P1 plus 2022 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
  • obratna sredstva.

Obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,60% oz. 6 mesečni EURIBOR +0,35% za podjetja mlajša od 5 let

Maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR.
Ročnost kredita: 1,5 do 10 let.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita).
60% garancija Sklada oz. 80% za podjetja mlajša od 5 let.

VEČ

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

18/09/2023 - 11:56:50
25
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
18/08/2023 - 13:58:05
98
 Podajamo vam nekaj odgovorov, ki so jih pripravili na FURS-u. Kako je obdavčena pomoč,...
18/08/2023 - 11:14:41
125
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel...
12/07/2023 - 15:29:18
159
Namen razpisahitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,...
12/07/2023 - 15:20:39
229
 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne...
17/01/2019 - 08:57:30
11697
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10757
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10628
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9986
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9297
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...