Višina dnevnic za službena potovanja v tujino s 1.1.2020

1. januarja 2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Spremembe uredbe so naslednje:

 • zneski dnevnic, ki so določeni za posamezne države in nekatera mesta, se bodo postopno vrnili na raven pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, pri tem bo dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012 postopen:
  • od 1.1.2020 do 31.12.2020 bodo veljali zneski dnevnic iz 21. člena uredbe,
  • od 1. 1. 2021 dalje pa bodo veljali zneski iz Priloge k uredbi;
 • ponovno se določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (v višini 25 %);
 • spreminjajo se določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev.

 

Višina dnevnic od 1.1. do 31.12.2020 za nekatere države:

Država Znesek dnevnice
Avstrija 49€
Hrvaška 36 €
Italija 49 €
Madžarska 36 €
Nemčija 49 €
Srbija 36 €
Švica 49 €
ZDA 53 $

Združeno kraljestvo Velike Britanije

in Severne Irske

49 €

 

Ostale države najdete TUKAJ (21. člen).
Višina dnevnic od 1.1.2021 dalje TUKAJ.


Čeprav Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino velja za javne uslužbence, se pri določitvi pravic iz naslova službenega potovanja v tujino nanjo sklicuje večina kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja. Te kolektivne pogodbe so:

 • KP za kmetijstvo in živilsko industrijo,
 • KP za gozdarstvo,
 • KP premogovništva,
 • KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti,
 • KP za lesarstvo,
 • KP za papir in papirno-predelovalno dejavnost,
 • KP grafične dejavnosti,
 • KP za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin,
 • KP za kovinsko industrijo,
 • KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn,
 • KP elektrogospodarstva,
 • KP gradbenih dejavnosti,
 • KP dejavnosti gostinstva in turizma,
 • KP za zavarovalstvo,
 • KP komunalnih dejavnosti,
 • KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva,
 • KP za obrt in podjetništvo.

Za pregled ustreznih določb in Uradni listi pri vsaki kolektivni pogodbi, prevertie priponko.

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

26/02/2020 - 15:10:29
56
Tudi za leto 2020 smo uspešno pridobili potrdilo o vpisu v Katalog certificiranih računovodskih...
19/02/2020 - 14:01:14
93
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo okvirni terminski načrt objave novih...
06/02/2020 - 10:14:38
191
Vse več je zavezancev, ki FURS-u sami sporočijo podatke o odprtih računih v tujin, vendar je tudi...
04/02/2020 - 08:58:53
112
»Samo kvalitetno izveden skrbni pregled bo dosegel cilj, da odločevalec nikoli ne izgovori: Če bi...
22/01/2020 - 11:25:59
275
Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske članeRok za oddajo je 5. 2. 2020.Vlogo za...
17/01/2019 - 08:57:30
6181
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
4039
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
3342
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
3183
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
2980
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...