Upokojenci in možnosti opravljanja dela ali dejavnosti


Upokojenci oz. zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pokojnine, imajo različne možnosti opravljanja dela ali dejavnosti ob hkratnem izplačilu pokojnine in sicer;

Institut delne pokojnine

Zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine po ZPIZ-2, lahko pridobi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali 10 ur tedensko.

Institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje in hkratno izplačevanje sorazmernega dela že priznane pokojnin


Uživalcu starostne, predčasne in vdovske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar zavarovanci iz 14. člena tega zakona najmanj dve uri dnevno ali 10 ur tedensko in zavarovanci iz 15., 16. in 17. člena tega zakona najmanj s četrtino polnega zavarovalnega časa, se izplačuje sorazmerni del pokojnine, in sicer v višini:

  • 75 %, ko zavarovanec dela dve uri dnevno ali znaša zavarovalni čas od 10 do 14 ur tedensko;
  • 62,5 %, ko zavarovanec dela tri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 15 do 19 ur tedensko;
  • 50 %, ko zavarovanec dela štiri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko;
  • 37,5 %, ko zavarovanec dela pet ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko;
  • 25 %, ko zavarovanec dela šest ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30 do 34 tedensko in
  • 12,5 %, ko zavarovanec dela sedem ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.

Če se bi upokojenec ponovno vključil v obvezno socialno zavarovanje za 10 ur tedensko, bi moral za ta obseg ur tudi plačevati vse prispevke za socialno varnost, najmanj pa od sorazmernega dela zneska najnižje zavarovalne osnove.
Če upokojenec odpre samostojno dejavnost, nastopi obveznost ponovne vključitve v obvezno socialno zavarovanje za poln zavarovalni čas – ponovno lastnost zavarovanca pridobi z dnem vložitve prijave v zavarovanje – v tem času se mu pokojnina ne izplačuje.

Delo upokojenca v okviru drugega pravnega razmerja

Upokojenec lahko opravlja delo po podjemni, avtorski, mandatni ali drugi pogodbi civilnega prava. Pri tem delu ni omejitev glede števila ur dela, niti višine zaslužka, pride pa do spremembe pri plačilu dohodnine, saj se tovrstni dohodek šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.


Druge oblike dela upokojencev

  • Začasno in občasno delo upokojencev
  • osebno dopolnilno delo
  • kratkotrajno delo
  • dopolnilna dejavnost na kmetiji

Zavarovancu, ki je obvezno vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine po zakonu ali je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, če se za to odloči, se mu od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve za izplačilo,  mesečno izplačuje 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve.


Pripravila: Tjaša Čoprež, Oddelek za kadre in obračun osebnih prejemkov

Vir: ZPIZ

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

14/09/2021 - 15:41:26
81
Od srede, 15. septembra, bo veljal novi odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.Pogoj PCT je...
20/08/2021 - 14:54:04
163
 Ob priliki odprtja nove poslovne enote v Ajdovščini, vam med 6.9. in 16.9. 2021 nudimo...
22/07/2021 - 12:50:16
208
Upokojenci oz. zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pokojnine, imajo različne možnosti...
16/07/2021 - 15:35:18
492
Financiranje regresa za letni dopust za leto 2021Upravičenec do pomoči za financiranja regresa za...
09/07/2021 - 15:33:50
265
 Državni zbor je potrdil zakon o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi...
17/01/2019 - 08:57:30
9671
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8282
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
7784
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
7776
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7290
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...