Subvencija za skrajšani polni delovni čas

V nadaljevanju vam predstavljamo glavne točke za uveljavitev subvencije po Interventnem ukrepu - Subvencija za skrajšani polni delovni čas.

Ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Ukrep omogoča, da uveljavljate delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020.

Pravico do subvencije lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisan pred 13. marcem 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas ter po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela.

Postopek uvedbe skrajšanega delovnega časa:

 1. Pred uvedbo se mora delodajalec posvetovati s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.
 2. Delodajalec pisno odredi delavcu delo s skrajšanim delovnim časom. V pisnem napotilu je potrebno določiti:
 • obseg skrajšanega delovnega časa,
 • čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom,
 • razporeditev in način razporeditve delovnega časa,
 • čas trajanja odmora med delom,
 • velikost povračila stroškov v povezavi z delom,
 • možnost in način poziva delavcu, da delo znova opravlja s polnim delovnim časom,
 • velikost nadomestila plače ter
 • navesti zakonske člene na podlagi katerih se odredba pripravlja.
 1. Delodajalci morajo Zavodu RS za zaposlovanje v treh delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, poslati obvestilo po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.
 2. Obvestilo se nato priloži tudi vlogi za pridobitev subvencije, ki jo mora delodajalec predložiti v petnajstih dneh po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom, najpozneje do 31. 12. 2020.

 

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša:

 • 448 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 20 do 24 ur na teden,
 • 336 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 25 do 29 ur na teden,
 • 224 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 30 do 34 ur na teden,
 • 112 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas 35 ur na teden.

POMEMBNO:
Delodajalci morajo vseskozi voditi evidenco o izrabi delovnega časa, tako da je iz nje razviden točen čas prihoda in odhoda delavca.

Poleg tega delavcem, ki delajo, ne sme odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.
Kot navaja 148. člen ZDR-1 pa morajo biti razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa določeni v pogodbi o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

Priporočljivo je imeti tudi Pravilnik o delovnem času, kjer se ustrezno uredi področje delovnega časa, načina njegovega evidentiranja ter obračuna. Ob tem se odpravijo morebitni nesporazumi o delovnem času in dokument lahko predložite v primeru inšpekcij.

V primeru, da potrebujete več informacij oziroma želite, da vam pomagamo pri pripravi odredbe ali pravilnika, nas pokličite na brezplačno številko 080 29 79 ali nam pišite na info@contall.si.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

15/01/2021 - 14:10:35
52
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo program razvojnih spodbud za...
08/01/2021 - 15:46:05
88
Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Priprava računovodskih in davčnih izkazov za leto...
04/01/2021 - 15:00:14
130
V kolikor boste imeli organizirano delo od doma tudi v letu 2021, vas obveščamo, da je prišlo do...
22/12/2020 - 13:23:34
255
Povzemamo nekaj predlaganih ukrepov, ki naj bi jih vključeval PKP 7.Podaljšanje ukrepa skrajšanega...
01/12/2020 - 11:02:11
996
FURS je objavila dopis kjer so opredeljen podrobnosti glede pomoči v obliki delnega povračila...
17/01/2019 - 08:57:30
8324
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
6752
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
6230
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5744
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
5121
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...