Strokovna pomoč na področju računovodstva je dobra popotnica za uspešno poslovanje

Objavljeno dne: 14.04.2022


 

Skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje podjetjem, spoštuje zaupnost podatkov in se prilagaja potrebam strank.
Vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije pomeni zagotovilo kakovosti in usposobljenosti računovodskega servisa.
Na dan 12.4.2022 je bilo v katalogu 92 podjetij.

Nekateri pogoji za vpis računovodskega servisa v katalog:

 • da je registriran za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.200 po SKD);
 • da je član Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS);
 • da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
 • da osebe, ki sodelujejo pri opravljanju dejavnosti računovodskega servisa, spoštujejo Kodeks članov ZRS;
 • da ima oseba iz 7. točke 1. odstavka 2. člena
  • opravljen izpit po Programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« ali
  • pridobljeno potrdilo GZS po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih servisov ali
  • strokovni naziv preizkušeni računovodja ali računovodja, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  • strokovni naziv revizor ali pooblaščeni revizor, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  • strokovni naziv notranji revizor, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  • strokovni naziv Chartered Certified Accountant pridobljenim pri The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  • certifikat The CIPFA International Diploma in Public Sector Acoounting institucije The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), (v nadaljevanju strokovni vodja).
 • da s stalnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih doseže najmanj 15 točk letno.

 

Katalog podjetjem zelo pogosto služi kot orientacija pri izbiri računovodskega servisa in kot vir informacij.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

12/05/2022 - 13:55:26
31
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v...
12/05/2022 - 13:45:56
24
 Vse do 1. marca 2022 je bilo v veljavi, da urna postavka upokojencev za opravljeno uro...
05/05/2022 - 13:37:00
100
Zdravje je vodilo dobrega in uspešnega življenja in dela tako za posameznika kot tudi za...
05/05/2022 - 13:20:44
113
Regres za letni dopust je pravica vsakega, ki je zaposlen za določen ali nedoločen čas in mu...
14/04/2022 - 14:47:40
68
 Skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje...
17/01/2019 - 08:57:30
10543
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9300
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9209
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8718
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8223
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...