Sprememba ocene tveganja v podjetju zaradi pogoja PCT


Na vprašanje »Ali je za pogoj PCT potrebno spremeniti oceno tveganja v podjetju?«, Inšpektorat Republike Slovenije za delo odgovarja:

»S predpisi, sprejetimi na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, so predpisani pogoji za opravljanje posameznih dejavnosti in storitev z namenom zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Delodajalci so k izvajanju posameznih ukrepov zavezani na podlagi navedenih predpisov, tako na primer na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.
Poleg predpisov, ki neposredno delodajalcem nalagajo posamezne obveznosti z namenom zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, pa delodajalce zavezujejo tudi predpisi na področju zagotavljanja varnega in zdravega dela.
V primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na sprejeto oceno tveganja, med katere sodi tudi nevarnost za okužbo z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, delodajalci opravijo revizijo ocene tveganja in sprejmejo ustrezne ukrepe. Pri sprejemanju revizije ocene tveganja delodajalci upoštevajo tudi zahteve glede posvetovanja z delavci oziroma z njihovimi predstavniki in objave ocene tveganja.
Obveznost delodajalca, da mora nevarnosti obvladovati pri viru, izpeljuje načelo, da je treba v prvi vrsti in najprej obravnavati in z ukrepi urediti oziroma sanirati delovno mesto in delovno okolje.«

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

25/10/2021 - 15:36:45
34
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
70
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
124
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
22/09/2021 - 15:08:03
104
Na vprašanje »Ali je za pogoj PCT potrebno spremeniti oceno tveganja v podjetju?«, Inšpektorat...
14/09/2021 - 15:41:26
208
Od srede, 15. septembra, bo veljal novi odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.Pogoj PCT je...
17/01/2019 - 08:57:30
9856
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8456
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
7996
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
7965
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7433
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...