S.p. – ločen osebni in poslovni TRR ali enoten TRR?

Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje dejavnosti in za osebne potrebe. Po veljavni zakonodaji, pa ločen poslovni račun za opravljanje dejavnosti ni več obvezen.

S 1. julijem 2018 se je začelo uporabljati 11. poglavje zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, bankam ali hranilnicam zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti.

Čeprav zakon to dovoljuje, pa v praksi velikokrat ni tako, saj kar večina bank zahteva, da ima samostojen podjetnik odprt tudi poslovni račun. To na primer zahtevajo NKBM, Intesa Sanpaolo, SKB, Abanka in Delavska hranilnica.

V kolikor nameravate imeti enoten račun, se morate zavedati, da :

  • bo račun javno objavljen na spletni strani AJPES, saj kot pavi AJPES »tudi če nam stranke (s.p. ali zasebniki, ki opravljajo dejavnost) sporočijo, da želijo javno objavo računa vrste A (osebni), ta račun ne more biti javen po obstoječih pravilih. Račun postane javen le takrat, ko spremeni stranka v banki račun vrste A (osebni) v račun vrste T (poslovni)«,
  • bodo zasebne transakcije razkrite računovodskemu servisu in Finančni upravi RS,
  • boste v banki lahko koristili le produkte, ki so namenjeni fizičnim osebam.

Dodatno vas opozarjamo, da v kolikor odpirate račun v tujini vam Zakon o finančni upravi narekuje, da mora vsaka oseba, ki je subjekt vpisa v davčni register, v osmih dneh po nastanku spremembe sporočiti finančnemu uradu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti (med temi podatki so tudi podatki o računih, odprtih izven Republike Slovenije).

Vir: FURS, AJPES, ZBS

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

26/10/2020 - 15:20:19
153
24. oktobra 2020 je postal veljaven Peti paket ukrepov za omilitev posledic pandemije. Ključni...
23/10/2020 - 15:22:46
165
Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju...
30/09/2020 - 10:27:49
522
Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela tako imenovani peti protikorona paket.Sveženj ukrepov...
10/09/2020 - 13:41:38
329
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih...
28/08/2020 - 11:20:48
418
V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev...
17/01/2019 - 08:57:30
7744
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
6177
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
5529
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5212
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4596
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...