S.p. – ločen osebni in poslovni TRR ali enoten TRR?

Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje dejavnosti in za osebne potrebe. Po veljavni zakonodaji, pa ločen poslovni račun za opravljanje dejavnosti ni več obvezen.

S 1. julijem 2018 se je začelo uporabljati 11. poglavje zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, bankam ali hranilnicam zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti.

Čeprav zakon to dovoljuje, pa v praksi velikokrat ni tako, saj kar večina bank zahteva, da ima samostojen podjetnik odprt tudi poslovni račun. To na primer zahtevajo NKBM, Intesa Sanpaolo, SKB, Abanka in Delavska hranilnica.

V kolikor nameravate imeti enoten račun, se morate zavedati, da :

  • bo račun javno objavljen na spletni strani AJPES, saj kot pavi AJPES »tudi če nam stranke (s.p. ali zasebniki, ki opravljajo dejavnost) sporočijo, da želijo javno objavo računa vrste A (osebni), ta račun ne more biti javen po obstoječih pravilih. Račun postane javen le takrat, ko spremeni stranka v banki račun vrste A (osebni) v račun vrste T (poslovni)«,
  • bodo zasebne transakcije razkrite računovodskemu servisu in Finančni upravi RS,
  • boste v banki lahko koristili le produkte, ki so namenjeni fizičnim osebam.

Dodatno vas opozarjamo, da v kolikor odpirate račun v tujini vam Zakon o finančni upravi narekuje, da mora vsaka oseba, ki je subjekt vpisa v davčni register, v osmih dneh po nastanku spremembe sporočiti finančnemu uradu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti (med temi podatki so tudi podatki o računih, odprtih izven Republike Slovenije).

Vir: FURS, AJPES, ZBS

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

02/04/2019 - 13:54:20
153
FURS obvešča, da v petek, 19. 4. 2019, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke...
29/03/2019 - 09:56:42
154
Vlada je na 25. redni seji držala obljubo in potrdila predloga novel zakonov za razbremenitev...
22/03/2019 - 14:03:55
223
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
18/03/2019 - 10:10:23
135
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji...
11/03/2019 - 10:54:17
183
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mlada inovativna podjetja s potencialom rasti,...
17/01/2019 - 08:57:30
2895
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
1927
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
1791
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
1706
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
1523
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...