Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih  2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.
Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi  razstavljavci.

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

 • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
 • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Posebni pogoji za prijavitelje

 • Prijavitelj je na zadnji dan meseca pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis zaposloval vsaj eno (1) osebo
 • Sejemski nastop ne sme biti zaključen pred datumom oddaje vloge na javni razpis.
 • Sejemski nastop mora biti zaključen do vključno datuma, ki je naveden v 11. točki javnega razpisa za rok, na katerega je prijavitelj oddal vlogo.
 • Prijavitelj se mora mednarodnega sejma v tujini udeležiti kot samostojni razstavljavec.
 • Prijavitelj se na posamezni rok javnega razpisa lahko prijavi samo z eno (1) vlogo, v kateri lahko navede le eno (1) operacijo.

Pogoji za operacijo so

 • Operacija po tem javnem razpisu predstavlja individualni nastop prijavitelja na enem (1) mednarodnem sejmu v tujini.
 • Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.
 • Mednarodni  sejem  v  tujini  mora  biti  vpisan  v  mednarodnem  registru  sejmov  M+A  ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA  www.auma.de in mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
 • Velikost razstavnega prostora mora biti vsaj 5 m2. V kolikor bo razstavni prostor večji kot 120 m2, se upošteva 120 m2.

Upravičeni stroški in način financiranja
Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) =

(5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2/ Y

Pri čemer velja:
m2= velikost najetega razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2) zaokroženo na štiri (4) decimalna mesta
Y= 0,75 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija) oz. 0,70 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 5 m2, maksimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 120 m2.
Izračunan znesek SSE se zaokroži na dve decimalni mesti navzdol.

Znesek sofinanciranja (upravičen javni izdatek) se izračuna po naslednji formuli:

SSE * m2* Y

Izračunan upravičen javni izdatek se zaokroži na dve decimalni mesti.

Roki za prijavo
1. rok 7.1.2019
2. rok 15.5.2019
3. rok 5.9.2019
4. rok 6.1.2020
5. rok 15.5.2020
6. rok 4.9.2020
7. rok 5.1.2021
8. rok 14.5.2021
9. rok 3.9.2021
10. rok 5.1.2022
11. rok 16.5.2022

Celoten razpis: SPIRIT

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

02/04/2019 - 13:54:20
153
FURS obvešča, da v petek, 19. 4. 2019, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke...
29/03/2019 - 09:56:42
154
Vlada je na 25. redni seji držala obljubo in potrdila predloga novel zakonov za razbremenitev...
22/03/2019 - 14:03:55
223
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
18/03/2019 - 10:10:23
134
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji...
11/03/2019 - 10:54:17
183
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mlada inovativna podjetja s potencialom rasti,...
17/01/2019 - 08:57:30
2895
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
1926
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
1791
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
1706
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
1523
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...