Slovenski podjetniški sklad objavil razpis Krizno-likvidnostni kredit

Objavljeno dne: 12.07.2023Namen razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,
 • likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  • 2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  • 2–7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
  • Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,6 %
 • Zavarovanje:
  • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  • 8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR

 

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Višina kredita ne sme presegati 30 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 •  »de minimis«

 

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev

 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 01.01.2023 do 31.05.2024

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke

 • 15.9.2023 do 14.00 ure
 • 15.11.2023 do 14.00 ure
 • oziroma do porabe vseh sredstev

VIR

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

18/09/2023 - 11:56:50
25
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
18/08/2023 - 13:58:05
98
 Podajamo vam nekaj odgovorov, ki so jih pripravili na FURS-u. Kako je obdavčena pomoč,...
18/08/2023 - 11:14:41
123
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel...
12/07/2023 - 15:29:18
158
Namen razpisahitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,...
12/07/2023 - 15:20:39
229
 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne...
17/01/2019 - 08:57:30
11697
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10757
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10628
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9986
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9297
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...