Skoraj 30 milijonov evrov dodatnih razvojnih spodbud

Objavljeno dne: 13.07.2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za letošnje leto dodatno zvišalo načrtovana vlaganja v razvojne projekte slovenskih podjetij in podpornega okolja.
Ministrstvo bo namreč s svojimi izvajalskimi organizacijami v drugi polovici letošnjega leta na novo objavilo še pet ukrepov v skupni vrednosti 109,4 milijona evrov.

Razpisi v pripravi - nepovratna sredstva

Javni razpis trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma
Upravičenci: MSP in velika podjetja (z izjemo podjetij v državni lasti)
Upravičeni stroški: stroški začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva (gradnja, obnova, oprema).
Višina sofinanciranja: intenzivnost sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022 do 2027, skladno s katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 15% in 50%

Uvajanje krožnega gospodarstva v MSP
Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)
Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Testni laboratorij za razvoj tehnoloških rešitev za povečanje energetske učinkovitosti podjetij
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika (MSP) ter velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, posredni stroški
Višina sofinanciranja: največ do 200.000 evrov
Predvideno je sofinanciranje stroškov do 100%

Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 4.0 (KOCles 4)
Upravičeni stroški: stroški dela, posredni stroški, stroški usposabljanj in svetovanj
Upravičenci: partnerstva oz. konzorciji, ki vključujejo mikro, mala, srednja in velika panožna podjetja, izobraževalne in raziskovalne institucije ter druge deležnike v lesni vrednostni verigi.
Predvidena višina sredstev: 600.000 evrov
Višina sofinanciranja: v usklajevanju

Razpisi v pripravi - povratni instrumenti za financiranje

Ugodna posojila za omilitev posledic COVID 19 za MSP (iz naslova PKP 10)
Namen: zagotavljanje likvidnostnih sredstev mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri omilitvi posledic COVID 19 na podlagi vplačila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v povečanje namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada (skladno s protikoronskim zakonom PKP 10).
Stroški: stroški naložb in obratnih sredstev
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)
Višina financiranja, ročnost in moratorij: posojila v višini do 100.000 evrov (predvidoma po de minimis shemi), ročnost in moratorij sta še v usklajevanju

VIR

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

29/09/2022 - 15:29:56
46
 Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani...
22/09/2022 - 15:14:45
41
 Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in...
22/09/2022 - 14:32:09
34
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 namreč določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove...
14/09/2022 - 15:13:05
27
 V primeru, da ste identificirani za namene DDV v Slovenij in vam je bil v drugi državi...
14/09/2022 - 15:00:58
50
13.9. se je DZ sestal na izredni seji, na kateri je sprejel paket zakonov, ki jih je vlada...
17/01/2019 - 08:57:30
10934
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9947
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9769
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9337
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8615
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...