SEMINAR: Priprave na obračun DDPO za leto 2019

Kdaj:

31.1.2020

Trajanje:

od 9:00 do 12:00

Kje:

sejna soba družbe Contall, Erjavčeva ul. 2, Nova Gorica

Vsebina:

 • sprememba Pravilnika o davčnem obračunu DDPO in nova priloga 3 b,
 • omembne novosti ZDDPO-2, ki veljajo od 1.1.2019,
 • podrobna obravnava zahtevnejših alinej v obračunu DDPO ter odgovori na vaša vsebinska vprašanja,
 • nekateri specifični odhodki ter poslovni dogodki in njihova obravnava: slabitve sredstev, rezervacije, aktuarski dobički in izgube, stroški prikritih izplačil dobička in kako se izogniti tem tveganjem, drobne ugodnosti zaposlenim…
 • pravilna računovodska obravnava določenih sredstev in obveznosti (zaloge, pomen popisa, terjatve, nepremičnin, finančnih naložb, rezervacij, PČR, sredstva vzeta v poslovni najem in obravnava v obračunu DDPO),
 • pravilno poročanje glede povezanih oseb že v uvodu obrazca DDPO, posojilne pogodbe med povezanimi osebami (uvod obračuna DDPO, priloge in zagotavljanje dokumentacije),
 • pravila glede koriščenja preteklih davčnih izgub, povezano tudi s spremembami lastništva v družbi,
 • zgode in nezgode pri koriščenju investicijskih olajšav (kdaj je oprema del nepremičnine in kdaj ni) in problematika olajšav za raziskave in razvoj,
 • obresti od presežka posojil, izvzemanje prihodkov od dividend in donosov od prodaje deležev,
 • v tujini plačani davki, davčni odtegljaja v tujini, dokazi o plačanih davkih v tujini, upoštevanje le-teh v Sloveniji in kako brati Konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
 • pravilna davčna osnova pri prodaji premoženja v stečaju,
 • pravilna računovodska in davčna obravnava sredstev, ki ste jih prevzeli s statusnim preoblikovanjem (s pripojitvijo, oddelitvijo).

 

Predavatelj:

mag. Dejan Petkovič, davčni in podjetniški svetovalec s 24 leti izkušenj na področju računovodstva, financ in davkov, certificirani poslovodni računovodja in višji predavatelj, avtor dveh strokovnih knjig.

Kotizacija:

 • 120,00 EUR + DDV
 • stranke Contalla d.o.o. in člani Contall Cluba 95,00 EUR + DDV

 

Prijava

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

26/02/2020 - 15:10:29
53
Tudi za leto 2020 smo uspešno pridobili potrdilo o vpisu v Katalog certificiranih računovodskih...
19/02/2020 - 14:01:14
93
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo okvirni terminski načrt objave novih...
06/02/2020 - 10:14:38
191
Vse več je zavezancev, ki FURS-u sami sporočijo podatke o odprtih računih v tujin, vendar je tudi...
04/02/2020 - 08:58:53
111
»Samo kvalitetno izveden skrbni pregled bo dosegel cilj, da odločevalec nikoli ne izgovori: Če bi...
22/01/2020 - 11:25:59
275
Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske članeRok za oddajo je 5. 2. 2020.Vlogo za...
17/01/2019 - 08:57:30
6181
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
4039
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
3341
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
3183
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
2980
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...