Regres za letni dopust 2021

Kljub pestremu letu se bližajo poletne počitnice in kot vsako leto bo tudi letos potrebno zaposlenim izplačati regres za letni dopust 2021.
 
Še vedno velja v Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, objavljena novela  Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (PP).
 
Do posebne davčne obravnave, kot je določena za regres, so pod enakimi pogoji upravičeni tudi tisti zavezanci, ki prejemajo vsebinsko primerljive dohodke iz tujine.

Pri določanju zneska, ki se ne všteva v davčno osnovo in v osnovo za prispevke, se ob izplačilu upošteva znesek povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada RS. Pri letni odmeri dohodnine pa se v davčno osnovo ne všteva regres v višini 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto, za katero se dohodnina odmerja.
Obe noveli se uporabili že za regres prejet od 1. 1. 2019 dalje.

Rok za izplačilo regresa je 30.6.2021. Izplačilo regresa je pravica delavca, ki mu pripada s sklenitvijo delovnega razmerja, vsaj v višini minimalne plače 1.024,24 € ter največ do povprečne bruto plače v RS, ki trenutno znaša 1.946,07 €.
V kolikor pa se podjetje sooča z likvidnostnimi težavami, se izplačilo regresa lahko odloži in sicer najkasneje do 1.11.2021.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

01/06/2021 - 11:11:15
161
 Ministrstvo za finance je pripravilo več predlogov zakonov, med drugim:predlog Zakona o...
01/06/2021 - 11:06:34
172
 Na podlagi 54. člena ZIUPOPDVE - PKP7 je lahko delavec neizrabljen dopust iz 2019, ki ga ni...
01/06/2021 - 10:43:31
221
 Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah morajo družbe v predlogu za vpis...
25/05/2021 - 11:04:49
175
Ena od novosti, ki se uvajajo s 1. 7. 2021, je ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga v EU v...
24/05/2021 - 15:02:34
188
Kljub pestremu letu se bližajo poletne počitnice in kot vsako leto bo tudi letos potrebno...
17/01/2019 - 08:57:30
9190
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
7716
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
7241
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
7197
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
6748
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...