Promet z nepremičninami

Potek odmere in plačila davka na promet nepremičnin
Po prejemu napovedi davčni organ zavezancu odmeri davek na promet nepremičnin (2 % od vrednosti nepremičnine):

  • če davčni organ ugotovi, da pogodbena vrednost ustreza primerljivi tržni vrednosti, izda odločbo v skrajšanem postopku in zavezancu vroči tudi plačilni nalog,
  • ko davčni organ ugotovi, da je zavezanec plačilni nalog poravnal na originalnem izvodu pogodbe potrdi, da je bil davek odmerjen in plačan,
  • brez potrdila o plačanem davku na promet nepremičnin namreč ni mogoče overiti podpisov na pogodbi pri notarju in opraviti vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.

 

Nepremičnino prodaja prodajalec - davčni zavezanec, identificiran za namene DDV

Prodajalec mora preveriti, če gre za dobavo, obdavčeno z DDV ali ne.

Oproščeno plačila DDV:

  • dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč (dobava nezazidanih stavbnih zemljišč se obdavči po splošni stopnji 22 %),
  • dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve.

 

Dobava zazidanih stavbnih zemljišč se obdavči skupaj z objekti, ki stojijo na njih saj zemljišče, na katerem stoji objekt, ni predmet samostojne obdavčitve z DDV.

  1. Dobava zazidanih stavbnih zemljišč, na katerih so objekti, pri katerih je že potekel dveletni rok od prve vselitve oziroma uporabe, je oproščena plačila. Če sta tako prodajalec kot kupec identificirana za namene DDV in če ima kupec v zvezi z nepremičnino pravico do celotnega odbitka DDV, se lahko dogovorita, da bo ta transakcija vseeno obdavčena z DDV. Davčna zavezanca morata pred opravljeno dobavo skleniti pisni dogovor, ki mora vsebovati najmanj jasno izjavo volje, da želita, da se transakcija obdavči, identifikacijsko številko za DDV davčnih zavezancev, njuno vlogo pogodbene stranke in navedbo nepremičnine, na katero se dogovor nanaša. Obveznost za DDV v obračunu DDV izkaže kupec (obrnjena davčna obveznost na podlagi 76.a člena ZDDV-1), prodajalec pa mora o tej dobavi poročati v polju 11a obračuna DDV-O in predložiti obrazec  PD-O - Poročilo o dobavah.
  2. Dobava zazidanih stavbnih zemljišč, na katerih so objekti, pri katerih še ni potekel dveletni rok od prve vselitve oziroma uporabe, je obdavčena z DDV. Od dobave se obračuna DDV po splošni stopnji (22 %). Prodajalec, identificiran za namene DDV, mora dobavo nepremičnin vpisati v obračun DDV. Kupec, identificiran za namene DDV, mora nabavo nepremičnine vpisati v obračun DDV.

 

Celotno besedilo TUKAJ.

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

23/10/2020 - 15:22:46
69
Na portalu Republike Slovenije, gov.si, je bila danes, 23.10.2020, objavljena razlaga, kako...
30/09/2020 - 10:27:49
460
Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela tako imenovani peti protikorona paket.Sveženj ukrepov...
10/09/2020 - 13:41:38
314
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih...
28/08/2020 - 11:20:48
404
V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev...
28/08/2020 - 11:10:26
316
Vlada RS je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo...
17/01/2019 - 08:57:30
7719
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
6151
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
5499
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5192
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4577
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...