Predlagane spremembe davčne zakonodaje

 

Ministrstvo za finance je pripravilo več predlogov zakonov, med drugim:

 • predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost,
 • predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in
 • predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.


Kot sporočajo iz FURS bodo z ukrepi razbremenili posameznike, med njimi tudi visoko izobražene, ki predstavljajo temelj prijaznega poslovnega in družbenega okolja. Ukrepi bodo vplivali na večje število zaposlitev in tudi na bolje plačane zaposlitve.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost:

 • uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida,
 • davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu davka na dodano vrednost,
 • ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem davka na dodano vrednost,
 • račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo,
 • večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna davka na dodano vrednost, ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb:

 • zagotavlja pregledno in pravično obdavčenje, da bi tudi z davčnimi ukrepi dodatno spodbudili gospodarsko okrevanje po epidemiji covid-19,
 • nadgrajujejo se davčne olajšave za zaposlovanje, za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, za donacije, za vlaganja v digitalno preobrazbo in zelen prehod.


S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini pa zasledujejo osnovni cilj pomoči gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji COVID-19 ter razbremenitev davčnih zavezancev:

 • splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci, se bo postopno do leta 2025 zvišala s sedanjih 3500 na 7500 evrov, prihodnje leto, ko se bo splošna olajšava povzpela na 4500 evrov, naj bi se prejemnikom minimalne plače zvišali neto dohodki za 160 evrov letno,
 • stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov naj bi se znižala s 27,5 odstotka na 25 odstotkov,
 • stopnja dohodnine od dohodka od oddajanja premoženja v najem na 15 odstotkov,
 • znižuje se odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, s 15 na 10 odstotkov.
 • kapital naj bi bil ob tem neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva.

Predlogi zakonov, ki so bili poslani v medresorsko usklajevanje, se bodo začeli uporabljati predvidoma s 1. januarjem 2022.

VIR: MF

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

25/10/2021 - 15:36:45
34
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
70
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
124
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
22/09/2021 - 15:08:03
104
Na vprašanje »Ali je za pogoj PCT potrebno spremeniti oceno tveganja v podjetju?«, Inšpektorat...
14/09/2021 - 15:41:26
208
Od srede, 15. septembra, bo veljal novi odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.Pogoj PCT je...
17/01/2019 - 08:57:30
9856
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8456
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
7995
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
7964
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7432
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...