Povzetek ukrepov PKP10

Objavljeno dne: 04.01.2022


 

PKP10 - dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19:

  • do 31. marca 2022 se podaljšuje rok za oddajo vloge za uveljavljane pravice delodajalca do povračila nadomestila plače pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije zaradi odsotnosti delavca za vse primere karantene na domu
  • do 31. marca 2022 se podaljšuje časovna upravičenost do povračila nadomestila plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, ne morejo opravljati dela,
  • podaljšuje se ukrep odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer do 28. februarja 2022,
  • podaljšuje se obveščanje Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, v primeru ko delodajalci nameravajo organizirati dela na domu, in sicer do 31. decembra 2022.
  • podaljšuje se obdobje izrabe še neizrabljenega letnega dopusta in sicer delavci, ki v letu 2021 zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-Cov-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19 vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti vsega preostalega letnega dopusta iz leta 2020, lahko letni dopust izrabijo najkasneje do 1. aprila 2022, letošnji letni dopust (2021) pa l do konca leta 2022,
  • podaljšujejo se boni 2020, ki jih oseba, ki do 1. januarja 2022 ni delno ali v celoti izkoristila in sicer do 30. junija 2022,
  • pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje - upravičenec bo upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, ukrep velja od 8. novembra do 31. januarja 2021 in ga bo možno podaljšati s sklepom Vlade za najdlje pet mesecev,
  • finančne spodbude (v obliki nepovratnih in povratnih sredstev) so se upravičencem lahko dodeljevale do 31. decembra 2021 vendar je novi PKP10 podaljšal rok, in sicer do 30. junija 2022,
  • s PKP 10 se podaljša do 31.12.2022 tudi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG),
  • za podjetja se zagotavljajo finančna sredstva za hitre in ugodne likvidnostne kredite pred Slovenskega podjetniškega sklada v višini 10 milijonov EUR letno.

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

03/08/2022 - 11:01:55
37
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil »Javno povabilo delodajalcem za...
03/08/2022 - 10:50:06
54
 Na Ministrstvu za finance so pripravili predloge novel štirih zakonov z davčnega področja in...
28/07/2022 - 15:54:28
58
Kot ustanovitelj fundacije Vrabček upanja vas s ponosom obveščamo, da je bila fundaciji zaupana...
21/07/2022 - 11:40:28
57
 Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za...
20/07/2022 - 15:41:08
55
 Podjetja s sedežem v mestni občini Nova Gorica ter občinah Brda, Kanal ob Soči, Miren-...
17/01/2019 - 08:57:30
10783
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9667
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9508
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9126
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8461
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...