Posojilo družbeniku ali prikrito izplačilo dobička?

Na portalu www.findinfo.si so objavili zanimiv članek na temo: Kdaj lahko FURS dano posojilo družbeniku prekvalificira v prikrito izplačilo dobička?
Avtorica, Mojca Müller, navaja kako ustrezno izvesti posojilo in opozarja na napake, ki posojilo družbeniku »spremeni« v prikrito izplačilo dobička:

"Družbenik ne vrača posojila v skladu s posojilno pogodbo
Že sama beseda »posojilo« govori o tem, da gre za posojena sredstva, ki jih je potrebno v določenem časovnem terminu vrniti. Družbeniki manjših organizacij pogosto ne ločujejo svojega osebnega premoženja od premoženja organizacije, zato najetih posojil ne vračajo, ali pa jih ne vračajo v skladu s pogodbenimi določili. V kolikor posojilo ni vrnjeno, govorimo o odpustu dolga. Odpust dolga pa pomeni prikrito izplačilo dobička v skladu s 7. točko 74. člena ZDDPO-2.

Odobreno posojilo prikriva drug pravni posel
V praksi se dogaja, da družbeniki svoje osebne stroške plačujejo s prostimi denarnimi sredstvi organizacije. Računovodje običajno družbenika pozovejo, da predloži ustrezne račune. V kolikor družbenik do zaključka leta ne predloži manjkajočih računov, računovodja smatra takšno potrošnjo za dano posojilo družbeniku. Upravno sodišče je v tem primeru odločilo, da ne gre za posojilo, temveč obliko, katere osnovni namen je prikriti dejansko naravo porabe sredstev organizacije – prikrito izplačilo dobička (sodba v zadevi IU 516/2017-14).

Zapleti glede višine obrestne mere
V primeru danih posojil nastane problem takrat, ko je višina obrestne mere določena prenizko. Organizacija v tem primeru zabeleži nižje prihodke in posledično tudi nižjo davčno osnovo za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Znesek premalo obračunanih in plačanih obresti se smatra za prikrito izplačilo dobička.
V kolikor lahko organizacija dokaže, da bi po enaki obrestni meri zagotovila posojilo tretji osebi, potem je lahko obrestna mera tudi nižja, od zadnje znane priznane obrestne mere, v času odobritve posojila. V praksi je najenostavneje, da se že v pogodbi določi višina obrestne mere v skladu s 3. odstavkom 19. člena ZDDPO-2.

Posojilna pogodba vsebuje pomanjkljive oz. ohlapne določbe
Posojilne pogodbe sklenjene med organizacijo in družbenikom so pogosto zelo površno pripravljene. Sodna praksa (sodbe v zadevah IU 223/2013, 629/2012, 516/2017-14) razkriva številne napake ter pomanjkljivosti, in sicer:

  • posojilna pogodba nima jasno določenega anuitetnega načrta, ki bi natančno določal število obrokov in terminski načrt vračila posojila,
  • posojilna pogodba vsebuje določbe, ki so neobičajne, na primer: posojilo je odobreno za nedoločen čas, z možnostjo odpoklica, obresti se obračunajo šele ob vračilu posojila za celotno dobo trajanja posojila,
  • pogodba ne vsebuje ustreznega zavarovanja posojila,
  • neobičajno črpanje posojila (večkratno črpanje posojila v manjših zneskih)."

 

Celoten članek TUKAJ.

 

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

02/07/2020 - 15:41:55
42
FURS je objavila dokument z najpogostejšimi vprašanji in odgovori glede turističnih bonov....
23/06/2020 - 15:35:58
102
 Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Kako okrepiti likvidnost v času korona krize...
19/06/2020 - 13:31:30
132
V nadaljevanju vam predstavljamo glavne točke za uveljavitev subvencije po Interventnem ukrepu -...
05/06/2020 - 10:44:07
308
Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Tretji paket pomoči za gospodarstvo (COVID 19) ter...
02/06/2020 - 09:30:24
279
V nadaljevanju povzemamo, kaj prinaša tretji protikoronski zakon (ZIUOOPE).DELNO SUBVENCIONIRANJE...
17/01/2019 - 08:57:30
6937
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
4888
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
4149
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
3996
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
3750
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...