Poslovna uspešnost in božičnica

Bliža se obdobje, ko poslovodstvo analizira uspešnost poslovanja v tekočem letu, ob enem pa že dela načrte za prihajajoča obdobja. V večini primerov delodajalci ob koncu leta želijo nagraditi tudi svoje zaposlene.

V nadaljevanju  navajamo nekaj možnosti.

V kolikor se odločite, da boste delavcem izplačali plačo iz naslova poslovne uspešnosti (neglede nato kako jo poimenujete ali božičnica ali 13. plača ali kako drugače), ima to izplačilo značaj plače. Izplačevalec dohodka je dolžan od izplačila obračunati in plačati vse prispevke za socialno varnost. S 1.1.2018 je novela zakona ZDoh-2 prinesla novost, ki narekuje, da je izplačilo iz naslova poslovne uspešnosti družbe, do višine zneska povprečne bruto plače v republiki Sloveniji v celoti izvzeto iz obračuna in plačila akontacije dohodnine.

Da bo izplačilo poslovne uspešnosti oproščeno plačila dohodnine, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • znesek izplačila največ do višine povprečne bruto plače v RS (november 1.632,88 EUR),
  • pravica do izplačila mora biti določena v kolektivni pogodbi ali v internem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni.  Vsi zaposleni delavci pri delodajalcu imajo pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji in merila do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse delavce),
  • ni nujno, da vsi delavci prejmejo absolutno enak znesek izplačila temveč, da vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje (ki so vnaprej določeni in znani), prejmejo del plače iz tega naslova (primeroma: do dela plače za poslovno uspešnost so upravičeni delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečni dan/obdobje),
  • poslovna uspešnost mora biti izplačana vsem zaposlenim hkrati, (v primeru, da en delavec ne bo prejel zneska, tudi pri vseh ostalih dohodnina ne bo izvzeta),
  • izplačilo mora biti opravljeno le enkrat letno.


Lahko pa se odločite in zaposlenim ob koncu leta izplačate npr. nagrado (ki jo prav tako lahko poimenujemo božičnica, 13. plača,..), se to izplačilo šteje kot drug dohodek iz delovnega razmerja, od katerega se tako kot od plače obračunajo in plačajo vsi prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko kontaktirate oddelek plač.
Če bi želeli vam lahko pripravimo tudi splošni akt, ki ga mora sprejti delodajalec pred izplačilom.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

02/04/2019 - 13:54:20
153
FURS obvešča, da v petek, 19. 4. 2019, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke...
29/03/2019 - 09:56:42
154
Vlada je na 25. redni seji držala obljubo in potrdila predloga novel zakonov za razbremenitev...
22/03/2019 - 14:03:55
223
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
18/03/2019 - 10:10:23
134
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji...
11/03/2019 - 10:54:17
183
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mlada inovativna podjetja s potencialom rasti,...
17/01/2019 - 08:57:30
2895
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
1926
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
1791
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
1706
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
1523
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...