Poslovna uspešnost in božičnica

Bliža se obdobje, ko poslovodstvo analizira uspešnost poslovanja v tekočem letu, ob enem pa že dela načrte za prihajajoča obdobja. V večini primerov delodajalci ob koncu leta želijo nagraditi tudi svoje zaposlene.

V nadaljevanju  navajamo nekaj možnosti.

V kolikor se odločite, da boste delavcem izplačali plačo iz naslova poslovne uspešnosti (neglede nato kako jo poimenujete ali božičnica ali 13. plača ali kako drugače), ima to izplačilo značaj plače. Izplačevalec dohodka je dolžan od izplačila obračunati in plačati vse prispevke za socialno varnost. S 1.1.2018 je novela zakona ZDoh-2 prinesla novost, ki narekuje, da je izplačilo iz naslova poslovne uspešnosti družbe, do višine zneska povprečne bruto plače v republiki Sloveniji v celoti izvzeto iz obračuna in plačila akontacije dohodnine.

Da bo izplačilo poslovne uspešnosti oproščeno plačila dohodnine, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • znesek izplačila največ do višine povprečne bruto plače v RS (november 1.632,88 EUR),
  • pravica do izplačila mora biti določena v kolektivni pogodbi ali v internem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni.  Vsi zaposleni delavci pri delodajalcu imajo pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji in merila do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse delavce),
  • ni nujno, da vsi delavci prejmejo absolutno enak znesek izplačila temveč, da vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje (ki so vnaprej določeni in znani), prejmejo del plače iz tega naslova (primeroma: do dela plače za poslovno uspešnost so upravičeni delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečni dan/obdobje),
  • poslovna uspešnost mora biti izplačana vsem zaposlenim hkrati, (v primeru, da en delavec ne bo prejel zneska, tudi pri vseh ostalih dohodnina ne bo izvzeta),
  • izplačilo mora biti opravljeno le enkrat letno.


Lahko pa se odločite in zaposlenim ob koncu leta izplačate npr. nagrado (ki jo prav tako lahko poimenujemo božičnica, 13. plača,..), se to izplačilo šteje kot drug dohodek iz delovnega razmerja, od katerega se tako kot od plače obračunajo in plačajo vsi prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko kontaktirate oddelek plač.
Če bi želeli vam lahko pripravimo tudi splošni akt, ki ga mora sprejti delodajalec pred izplačilom.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
40
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
60
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
67
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
610
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
600
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
558
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
464
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...