Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov za leto 2018

Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter uskladiti podatke v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, ne glede na način vodenja poslovnih knjig.

Dolžnost popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov urejajo:

 • 54. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki nalaga, da moramo vsaj enkrat letno preveriti ali so stanja aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujemajo z dejanskim stanjem, kar ugotovimo s popisom ali inventuro,
 • Slovenski računovodski standardi 2006, in sicer:
  • SRS 28.23. za gospodarske družbe,
  • SRS 39.44. za male samostojne podjetnike (tudi ostali zasebniki, ki opravljajo dejavnost, uporabljajo to pravno podlago, ker to določa Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti),
  • SRS 33.16. za društva in invalidske organizacije,
 • Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti,
 • Zakon o računovodstvu (ZR) za proračunske uporabnike ter pravne osebe javnega in zasebnega prava.

Gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih pravnih oseb in samostojni podjetniki popisujejo stanja enkrat letno (katerikoli dan v letu). Obvezno pa morajo te organizacije izvesti izredni popis v primeru statusnega preoblikovanja, menjavi poslovodstva, prenehanju in drugih primerih, določenih z zakonom.
Rednega letnega popisa niso dolžna opraviti podjetja, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
Podrobnejša pravila za izvedbo popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev lahko organizacije opredelijo v Pravilniku o računovodstvu ali internem aktu o popisu in je organizacijsko in vsebinsko izhodišče za izvedbo popisa.  Zasebnik lahko postopek popisa sprejme s sklepom o izvedbi popisa.
Običajno je za popis odgovoren direktor podjetja, ki izda sklep o izvedbi rednega letnega popisa, v katerem med drugim določi:

 • dan na katerega se bo ugotavljalo stanje
 • vrste in število popisnih komisij
 • datum, do katerega mora biti zbirno poročilo o popisu oddano organu upravljanja,…

Za društva in invalidske organizacije zahtevajo SRS 33 popisovanje ob koncu leta.

Če do sedaj še niste imeli pravilnika o popisu in bi ga želeli imeli kot enega od notranjih aktov vaše družbe, ga lahko pri nas naročite.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

18/03/2019 - 10:10:23
52
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji...
11/03/2019 - 10:54:17
44
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mlada inovativna podjetja s potencialom rasti,...
21/02/2019 - 15:16:53
140
Do 28. 2. 2019 je treba vložiti:napoved za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od...
06/02/2019 - 09:06:08
207
Vloge v papirnati obliki sicer ni več mogoče oddati, imate pa še možnost elektronske oddaje.FURS...
29/01/2019 - 12:26:44
209
Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatovUpravičeni stroškistroški priprave na...
17/01/2019 - 08:57:30
2613
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
1707
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
1577
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
1491
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
1338
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...