Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov za leto 2018

Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter uskladiti podatke v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, ne glede na način vodenja poslovnih knjig.

Dolžnost popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov urejajo:

 • 54. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki nalaga, da moramo vsaj enkrat letno preveriti ali so stanja aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujemajo z dejanskim stanjem, kar ugotovimo s popisom ali inventuro,
 • Slovenski računovodski standardi 2006, in sicer:
  • SRS 28.23. za gospodarske družbe,
  • SRS 39.44. za male samostojne podjetnike (tudi ostali zasebniki, ki opravljajo dejavnost, uporabljajo to pravno podlago, ker to določa Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti),
  • SRS 33.16. za društva in invalidske organizacije,
 • Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti,
 • Zakon o računovodstvu (ZR) za proračunske uporabnike ter pravne osebe javnega in zasebnega prava.

Gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih pravnih oseb in samostojni podjetniki popisujejo stanja enkrat letno (katerikoli dan v letu). Obvezno pa morajo te organizacije izvesti izredni popis v primeru statusnega preoblikovanja, menjavi poslovodstva, prenehanju in drugih primerih, določenih z zakonom.
Rednega letnega popisa niso dolžna opraviti podjetja, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
Podrobnejša pravila za izvedbo popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev lahko organizacije opredelijo v Pravilniku o računovodstvu ali internem aktu o popisu in je organizacijsko in vsebinsko izhodišče za izvedbo popisa.  Zasebnik lahko postopek popisa sprejme s sklepom o izvedbi popisa.
Običajno je za popis odgovoren direktor podjetja, ki izda sklep o izvedbi rednega letnega popisa, v katerem med drugim določi:

 • dan na katerega se bo ugotavljalo stanje
 • vrste in število popisnih komisij
 • datum, do katerega mora biti zbirno poročilo o popisu oddano organu upravljanja,…

Za društva in invalidske organizacije zahtevajo SRS 33 popisovanje ob koncu leta.

Če do sedaj še niste imeli pravilnika o popisu in bi ga želeli imeli kot enega od notranjih aktov vaše družbe, ga lahko pri nas naročite.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

21/01/2019 - 11:17:19
10
Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo najavo razpisov, ki se obetajo v letu 2019. Skupaj bo na...
17/01/2019 - 08:57:30
129
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
08/01/2019 - 09:08:11
33
24. avgusta 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019...
19/12/2018 - 09:27:42
96
Odločili smo se, da v prednovoletnem času še komu pričaramo lepe praznike.Že pred leti smo...
17/12/2018 - 13:05:22
74
FURS obvešča, da bodo območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila 24. in 31. decembra...
12/01/2018 - 08:13:05
1298
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
1204
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
1131
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
999
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
900
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...