Pogoji PCT na delovnem mestu

Od srede, 15. septembra, bo veljal novi odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.

Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od dokazil, to je dokazilo o cepljenju, testiranju ali prebolevnosti.
PCT pogoj, morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.
Izpolnjevanje pogoja PCT dokazujemo s:

  • potrdilom o cepljenju s QR kodo ali cepilnim kartonom,  
  • potrdilom o prebolevnosti, ki ne sme biti starejše od šest mesecev (prej 8 mesecev), ter
  • potrdilom o testiranju.

Vsi, ki niso prebolevniki ali cepljeni, morajo za opravljanja dela pri delodajalcu enkrat tedensko:

  • predložiti pisno potrdilo o opravljenem hitrem testu (HAGT) (SMS sporočilo z negativnim izvidom ni dovolj) ali
  • opraviti samotestiranje v prostorih delodajalca.  

Negativni izvid samotestiranja velja samo za opravljanje dela pri delodajalcu, za dostop do drugih storitev, kjer se zahteva PCT pogoj, pa ta izvid ne velja.  

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na delovnem mestu organizirajo odgovorne osebe pri delodajalcu, ki izvajajo ali organizirajo delo. Izvajati se mora enkrat tedensko v enakih presledkih. Podjetja, ki se bodo odločila za samotestiranje zaposlenih morajo o samotestiranju voditi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis testiranca. Stroške samotestiranja krije delodajalec, razen za tiste zaposlene, ki imajo zdravniško dokazilo, da se zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Za te zaposlene strošek testiranja krije država.

Tudi zaposleni, ki delo opravljajo od doma morajo izpolnjevati pogoj PCT, saj odlok ne predvideva izjem.
Prav tako morajo PCT pogoj izpolnjevati vse osebe, ki so ali uporabniki storitev, ali udeleženci, ali prisotni pri izvajanju dejavnosti v okolju. Vsi, ki niso prebolevniki ali cepljeni, morajo HAG test opravljati na 48 ur ali PCR na 72 ur.
Ni pa treba izpolnjevati pogoja PCT osebam ob obisku trgovine z osnovnimi življenjskimi izdelki, drogerije ali lekarne, osebam, ki zagotavljajo javni red in mir, varnost in obrambo, ter nujno medicinsko pomoč, zaščito in reševanje.
Testiranje zaposlenih pomeni za delodajalca strošek, za zaposlene pa to ne predstavlja bonitete.

V kolikor pa odlok ne bo več veljal, podjetje pa v svojem internem aktu  še naprej za svoje zaposlene predvideva PCT pogoj, potem bo testiranje zaposlenih obravnavano kot boniteta. Ob tem je potrebno opozoriti, da mora podjetje to dodatno urediti v oceni tveganja oziroma pridobiti mnenje izvedenca medicine dela za posamezno delovno  mesto. S tem pogoj PCT postane ukrep v okviru varstva in zdravja pri delu.

Vprimeru neizpolnjevanja pogoja PCT lahko delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Vir: FURS, Gov.si

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

24/11/2021 - 16:19:08
41
Na Finančni upravi zavezancem omogočajo enostavno plačevanje davkov tako, da lahko svoje obveznosti...
22/11/2021 - 11:20:57
52
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19...
25/10/2021 - 15:36:45
177
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
166
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
199
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
17/01/2019 - 08:57:30
9996
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8599
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8127
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
8117
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7562
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...