P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mlada inovativna podjetja s potencialom rasti, katera bodo lahko prejela do 54.000 EUR nepovratnih sredstev.

Prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1.1.2018 in 15.3.2019.

Pogoji za operacijo

  • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo
  • z vloge mora izhajati, da bo imel vlagatelj na osnovi izvedene operacije predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2022
  • ponujeni proizvodi in storitve, ki so rezultat razvoja morajo biti tržno naravnani

 

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer:

  • prva faza10.000 EUR za dosežene mejnike do 31.7.2019,
  • drugafaza12.000 EUR za dosežene mejnike do 31.1.2020 in
  • tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 28.2.2021.

 

Upravičenec se mora do 18.8.2019 vključiti v izbran program mentoriranja oziroma skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim mentorjem.

Način financiranja

  Zaposlitveni cilj Mentorstvo Izvedbeni cilj Aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu Pavšalni znesek ob dosegi mejnikov (EUR)
do 18.8.2019 realizirana najmanj 1 zaposlitev vključitev v program mentoriranja; podpis pogodbe z mentorjem začetek izvajanja razvojnih aktivnosti   10.000
do 31.1.2020

najmanj ohranitev zaposlitve

sodelovanje z mentorjem priprava MVP*in testiranja   12.000
do 28.2.2021 najmanj ohranitev zaposlitve sodelovanje z mentorjem zaključek razvoja začetek komercializacije (promocijske in sejemske aktivnosti), pridobivanje partnerjev, strank, začetek prodaje, ustvarjanje prihodkov 32.000

 

*MVP: minimum viable product/minimalno sprejemljiv produkt je različica novega produkta,  ki ga upravičenec lahko lansira na trg in si tako omogoči, da pridobi kar največ informacij ob najmanjšem možnem denarnem vložku.

Rok za predložitev vlog je 19.4.2019.

Več TUKAJ.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

22/10/2019 - 15:36:39
43
Razlika med nagradno igro in igrami na srečoNagradna igra je skladno z določili Obligacijskega...
04/10/2019 - 15:51:46
158
 Na včerajšnji seji je vlada naredila tudi ta korak v smeri davčne optimizacije:zvišali bodo...
03/10/2019 - 15:57:02
130
Vlada je danes na 46. redni seji Vlade Republike Slovenije potrdila predloge sprememb štirih...
05/09/2019 - 15:27:08
301
 Javni sklad malega gospodarstva Goriške je ponovno objavila brezobrestna posojila za...
27/08/2019 - 15:27:45
344
Potek odmere in plačila davka na promet nepremičninPo prejemu napovedi davčni organ zavezancu...
17/01/2019 - 08:57:30
4064
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
3363
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
2693
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
2520
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
2363
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...