Odločba o letnem dopustu

Delodajalec mora delavcu vsako leto posebej izdati odločbo oz. sklep, v katerem določi, koliko dopusta pripada delavcu v tekočem koledarskem letu.

Delodajalec mora delavcu izročiti odločbo do 31. marca.

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.
Delodajalčeva dolžnost na podlagi drugega odstavka 160. člena ZDR-1 je, da delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, pri čemer lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti in sicer na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Delavcu letno pripadajo najmanj štirje tedni dopusta neglede ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas.
Pri tem je potrebno opozoriti, da lahko posamezne pogodbe o zaposlitvi, notranji akti delodajalca oz. drugi zakoni ali kolektivne pogodbe določajo višje število dni dopusta ter dodatne dni dopusta, ki pripadejo delavcu v posameznih primerih.

Opustitev obveznosti pisnega obvestila o odmeri letnega dopusta do 31. marca za tekoče koledarsko leto pomeni kršitev in se delodajalca - pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 750 do 2.000 EUR.

VIR

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

24/02/2021 - 09:45:51
70
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake...
12/02/2021 - 15:38:19
118
 ZZZS obvešča, da se s 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (...
04/02/2021 - 16:16:16
202
 Sklep Vlade o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za...
04/02/2021 - 10:36:13
285
Delodajalec mora delavcu vsako leto posebej izdati odločbo oz. sklep, v katerem določi, koliko...
26/01/2021 - 13:38:59
278
Delodajalci ste upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na...
17/01/2019 - 08:57:30
8625
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
7017
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
6534
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5994
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
5378
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...