Oddaja e-vloge za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina bo možna od 1.11.2022

Objavljeno dne: 22.09.2022


 

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

Upravičenec bo za oddajo e-vloge potreboval digitalno kvalificirano potrdilo s pooblastilom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Vlogi bo potrebno priložiti ustrezne izjave in dokazila, s katerim bo upravičenec potrdil verodostojnost podatkov.

Upravičenec ne bo mogel prejeti pomoči za gospodarstvo, če je dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina že vključil v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

Za izračun pomoči se bo uporabljala samo cena električne energije oz. zemeljskega plina, brez omrežnin in drugih dajatev. Strošek DDV se ne bo vključil.

Upravičenec si skladno s sedmim odstavkom 10. člena tega Zakona ne sme izplačati dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022 oziroma za leto 2022 (torej npr. v letu 2023 ne sme izplačati za leto 2022).

VIR

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

18/09/2023 - 11:56:50
26
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
18/08/2023 - 13:58:05
98
 Podajamo vam nekaj odgovorov, ki so jih pripravili na FURS-u. Kako je obdavčena pomoč,...
18/08/2023 - 11:14:41
125
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel...
12/07/2023 - 15:29:18
159
Namen razpisahitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,...
12/07/2023 - 15:20:39
229
 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne...
17/01/2019 - 08:57:30
11697
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10757
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10628
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9986
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9297
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...