Od včeraj, 17.8.2023, je na portalu Zavoda za zaposlovanje omogočena oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav

Objavljeno dne: 18.08.2023Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel veljati 11.8.2023, omogoča uveljavljanje:

 • povračila nadomestila plače v primeru višje sile zaradi posledic naravne nesreče in
 • povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo.

Obe povračili lahko uveljavljate z elektronsko vlogo na njihovem portalu za delodajalce.

Rok za oddajo vlog za povračila nadomestil plač zaradi višje sile in čakanja na delo je 28. avgust 2023.

Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile

Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile lahko uveljavljate za delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile ter je posledica naravne nesreče poplav iz avgusta 2023, in sicer gre za primere:

 • nezmožnosti prihoda na delo
 • nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj, kot so:  
  • odpravljanja škode, zavarovanja življenja, zdravja ljudi, živali,
  • odvračanja in preprečevanja škode
  • drugih okoliščin, ki preprečujejo opravljanje dela zaradi posledic te naravne nesreče (npr. zaradi zagotavljanja varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev ipd.).

Pravica do nadomestila plače znaša 80 % osnove (povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.
Nadomestilo plače bo delavec lahko prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile.
Upravičeno izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, vam država povrne v celoti.

K vlogi za uveljavitev povračila nadomestila plače boste morali priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.


 
Povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo

Delodajalci, ki ste bili registrirani najpozneje na dan 2. avgusta 2023 ter začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic poplav (npr. zaradi poplavljenih poslovnih prostorov ali drugih okoliščin, ki onemogočajo delo), lahko uveljavljate pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem od 3. avgusta dalje.
Delnega povračila nadomestila plače ne morete uveljavljati za:

 • osebo, ki z vami nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
 • delavca v času teka odpovednega roka.

Nadomestilo znaša 80 % plače in ne sme biti nižje od minimalne plače.
Upravičeno izplačano nadomestilo plače za čakanje na delo vam država povrne v 80 % nadomestila plače  z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

K vlogi za uveljavljanje  povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo boste morali predložiti:

 • izjavo za pravilnost, za katero kazensko in materialno odgovarjate, da v obdobju, za katerega uveljavljate delno povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav ne morete zagotavljati dela delavcem,
 • dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo,
 • izjavo, da ste zaposlenim do dneva vložitve vloge izplačali plačo in vsa nadomestila plače.

 

Ukrep višja sila je v veljavi od 3. avgusta 2023 do 31. decembra, čakanje na delo pa od 3. avgusta do 31. oktobra z možnostjo podaljšanja.
Oba ukrepa ne morate uveljavljati, če ste:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in ima na dan 2. avgust 2023 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Elektronsko vlogo za uveljavitev povračila nadomestila pri zavodu za zaposlovanje morate vložiti v 15 dneh od uveljavitve tega zakona oz. v petnajstih dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile ali zaradi napotitve delavca na začasno čakanje na delo.

VIR

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

18/09/2023 - 11:56:50
25
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
18/08/2023 - 13:58:05
98
 Podajamo vam nekaj odgovorov, ki so jih pripravili na FURS-u. Kako je obdavčena pomoč,...
18/08/2023 - 11:14:41
123
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel...
12/07/2023 - 15:29:18
159
Namen razpisahitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,...
12/07/2023 - 15:20:39
229
 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne...
17/01/2019 - 08:57:30
11697
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10757
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10628
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9986
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9297
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...