Obdavčitev pri nagradnih igrah

Razlika med nagradno igro in igrami na srečo

Nagradna igra je skladno z določili Obligacijskega zakonika enostranska izjava volje oziroma z javnim razpisom dana obljuba nagrade tistemu, ki opravi določeno dejanje, doseže kakšen uspeh ali se znajde v določenem položaju, ali obljuba, dana pod kakšnim drugim pogojem.

Igre na srečo pa so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka.

O nagradnih igrah govorimo torej, ko je za nagrado potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje.

Obdavčitev nagrade

Dobitki v nagradnih igrah se, skladno s 3. točko 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006), štejejo za druge dohodke in zato zapadejo pod dohodnino.

Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR.
V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka.

 1. Primer izračuna, če je nagrada v višini 1.000 EUR:
  • izplačevalec bo izračunal in plačal 250 EUR akontacije dohodnine. Prejemnik bo prejel nagrado v višini 750 EUR.
  • Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti izplačevalec dohodka na podlagi davčnega obračuna.

Če pa je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333).

 1. Primer izračuna, če je nagrada avtomobil v vrednosti 20.000 EUR:
  • Vrednost avtomobila se poveča s koeficientom davčnega odtegljaja:
  • 20.000 EUR X 1,33333 = 26.666,6 EUR - davčna osnova
  • 26.666,66 X 0,25 = 6.666,65 EUR - akontacije davka.

Prejemnik nagrade prejme avtomobil, podeljevalec nagrade pa mora plačati 6.666,65 EUR akontacije dohodnine.

Davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine.

Oprostitev plačila akontacije
Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Vir: FURS

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

02/07/2020 - 15:41:55
42
FURS je objavila dokument z najpogostejšimi vprašanji in odgovori glede turističnih bonov....
23/06/2020 - 15:35:58
102
 Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Kako okrepiti likvidnost v času korona krize...
19/06/2020 - 13:31:30
132
V nadaljevanju vam predstavljamo glavne točke za uveljavitev subvencije po Interventnem ukrepu -...
05/06/2020 - 10:44:07
308
Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Tretji paket pomoči za gospodarstvo (COVID 19) ter...
02/06/2020 - 09:30:24
279
V nadaljevanju povzemamo, kaj prinaša tretji protikoronski zakon (ZIUOOPE).DELNO SUBVENCIONIRANJE...
17/01/2019 - 08:57:30
6938
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
4888
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
4149
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
3996
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
3750
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...