Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Objavljeno dne: 18.09.2023


 

Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.

Namen javnega poziva: spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, so:
A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
I - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
J - zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
K - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
L - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
M - uvedba sistema upravljanja z energijo.
N - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu

Nepovratne finančne spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb:

  • namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
  • stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.


Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Vir in višina sredstev

  • višina nepovratnih sredstev znaša 6.000.000,00 EUR,
  • višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe.

 

Rok in način prijave
Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Več informacij TUKAJ.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

18/09/2023 - 11:56:50
25
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
18/08/2023 - 13:58:05
98
 Podajamo vam nekaj odgovorov, ki so jih pripravili na FURS-u. Kako je obdavčena pomoč,...
18/08/2023 - 11:14:41
125
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel...
12/07/2023 - 15:29:18
159
Namen razpisahitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,...
12/07/2023 - 15:20:39
229
 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne...
17/01/2019 - 08:57:30
11697
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10757
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10628
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9986
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9297
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...