Napovedani razpisi v letu 2019

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo najavo razpisov, ki se obetajo v letu 2019. Skupaj bo na voljo več kot 150 mio evrov nepovratnih sredstev za različna področja. V nadaljevanju predstavljamo nekaj razpisov.

PODJETNIŠTVO IN TEHNOLOGIJA

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij P2 v letih 2019 -2021
Namen: spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev
Upravičenci: mlada, inovativna podjetja
Višina razpisanih sredstev: 2.160.000,00 EUR
Predvidena objava: marec 2019

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS 2020-2022
Namen: izvajanje brezplačnih storitev za ciljne skupine s strani subjektov inovativnega
okolja (SIO), ki bodo preko podpore MGRT oblikovali uravnoteženo programsko podporo za
zagon, rast in razvoj podjetij
Upravičenci: subjekti inovativnega okolja (SIO)
Višina razpisanih sredstev: 10.130.000,00 EUR
Predvidena objava: junij 2019

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij 2019-2020
Namen: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0
Upravičenci: MSP
Višina razpisanih sredstev: 2.100.000,00 EUR
Predvidena objava: junij 2019

Javni razpis EUREKA 2019-2023
Namen: omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program EUREKA in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, skladno s cilji Operativnega programa 2014-2020 in prednostnimi področji iz S4
Višina razpisanih sredstev: 4.000.000,00 EUR
Predvidena objava: maj 2019

Javni razpis Eurostars 2019-2023
Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg
Višina razpisanih sredstev: 1.800.000,00 EUR
Predvidena objava: marec 2019

 

LESARSTVO


Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov« 2.0 2019-2020
Namen: spodbujati uvajanje ali povečanje proizvodnje polproizvodov namenom zapolnjevanja manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi
Upravičenci: MSP, ki imajo registrirano dejavnost C16 Obdelava in predelava lesa,
proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja ali C31 Proizvodnja pohištva
Višina razpisanih sredstev: 10.500.000,00 EUR
Predvidena objava: april 2019

Javni razpis Kocles 3.0 – 2019
Namen: razvoj kadrov v lesni industriji s poudarkom na trženju in digitalizaciji
Ciljna skupina: MSP, ki imajo registrirano dejavnost C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja ali C31 Proizvodnja pohištva
Višina razpisanih sredstev: 600.000,00 EUR
Predvidena objava: februar 2019

 

INTERNACIONALIZACIJA


Javni razpis Partnerstva 2020-2022
Namen: spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza na tuje trge
Upravičenci: MSP
Višina razpisanih sredstev: 2.800.000,00 EUR

Javni razpis Celovita podpora ukrepom digitalne transformacije v podjetjih 2019-2022
Namen: spodbuditi podjetja k celoviti digitalni transformaciji poslovnih procesov/produktov/storitev s postopno integracijo v vse faze poslovnega procesa
Upravičenci: vsa podjetja
Višina razpisanih sredstev: 10.000.000,00 EUR
Predvidena objava: marec 2019

Javni razpis Razvoj in implementacija upravljavskih kompetenc za digitalno transformacijo podjetij 2019-2022
Namen: dvig organizacijskih, digitalnih in upravljavskih kompetenc
Upravičenci: vsa podjetja
Višina razpisanih sredstev: 2.000.000,00 EUR
Predvidena objava: marec 2019

Javni razpis Krepitev blagovnih znamk
Namen: spodbuditi podjetja k dvigu na globalni verigi vrednosti oz. k proizvodnji končnih produktov, spodbuditi podjetja za prehod na tretje trge
Upravičenci: MSP
Višina razpisanih sredstev: 4.900.000,00 EUR
Predvidena objava: junij 2019

 

REGIONALNI RAZVOJ IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO


Javni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 2019
Namen: obnova obstoječih turističnih in gostinskih objektov, ki poslujejo vsaj 1 leto, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe energije in snovi
Upravičenci: MSP s področja turizma in gostinstva
Višina razpisanih sredstev: 8.000.000,00 EUR
Predvidena objava: februar 2019

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih P2R v letu 2020 -2021
Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, izboljšati poslovanje, razvojne potenciale (znižati stopnjo umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja) in konkurenčnost. Zasleduje se tudi uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
MSP s sedežem v problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih
Višina razpisanih sredstev: 2.500.000,00 EUR
Predvidena objava: september 2019

Javni razpis Energetska obnova degradiranih turističnih objektov – MSP 2019
Namen: obnova trenutno nedelujočih, nefunkcionalnih in degradiranih turističnih objektov s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi
Ciljna skupina: MSP v degradiranih območjih
Višina razpisanih sredstev: 4.000.000,00 EUR
Predvidena objava: marec 2019

 

TURIZEM


Javni razpis Spodbude za MSP-je v turizmu 2020-2023
Namen: spodbuditi MSP-je na področju turizma k razvoju oz. preoblikovanju turističnih proizvodov in načina poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi), izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu
Upravičenci: MSP-vzhodna kohezijska regija
Višina razpisanih sredstev: 8.000.000,00 EUR
Predvidena objava: junij 2019

Javni razpis Spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve 2019-2020
Namen: spodbuditi deležnike, ki opravljajo turistično dejavnost (nastanitvene zmogljivosti) k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih
Upravičenci: subjekti, ki opravljajo turistično dejavnost
Višina razpisanih sredstev: 50.000,00 EUR
Predvidena objava: januar 2019

Vir TUKAJ.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

26/10/2020 - 15:20:19
153
24. oktobra 2020 je postal veljaven Peti paket ukrepov za omilitev posledic pandemije. Ključni...
23/10/2020 - 15:22:46
165
Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju...
30/09/2020 - 10:27:49
522
Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela tako imenovani peti protikorona paket.Sveženj ukrepov...
10/09/2020 - 13:41:38
329
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih...
28/08/2020 - 11:20:48
418
V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev...
17/01/2019 - 08:57:30
7744
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
6177
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
5529
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5212
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4596
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...