Napovedan zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Vladna ekipa je danes predstavila prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.
Povzemamo najpomembnejše ukrepe:

Ukrepi za samozaposlene
Samozaposleni bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka, ki bo znašal 70 odstotkov neto minimalne plače (490 €). Hkrati bo v tem času prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje nakazovala država, njihove pravice pa se bodo ohranile.
Če bodo samozaposleni želeli uveljaviti to pomoč, bodo morali preko spleta oddati posebno izjavo o prizadetosti zaradi izbruha koronavirusa. Izjava s podatki bo javno dostopna.

Ukrepi za podjetja
Ukrep predvideva, da bo država za delavce zasebnega sektorja, ki trenutno delajo, za čas krize krila prispevke za pokojninsko zavarovanje - tako prispevke delavca kot delodajalca.
Napoveduje se tudi garancijska shema in odkup terjatev podjetij, tako bi lahko podjetja terjatve, za katere obstaja možnost, da ne bodo poplačane, prodala državni instituciji.
Za delavce, ki te dni ne morejo delati zaradi višje sile - kot je na primer nezmožnost prihoda na delo ali pa varstvo otrok, ker so zaprte vzgojno-izobraževalne ustanove bo veljal status delavcev na čakanju.
Delavci, ki pa bodo izgubili službo, bodo od prvega dne dalje avtomatično upravičeni do nadomestila za brezposelnost.

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest
V času epidemije bo namesto delodajalcev vse prispevke vseh zaposlenih na čakanju prevzela država, ti zavarovanci pa bodo vseeno ohranili vse pravice.
Nadomestila za bolniške odsotnosti bo v času epidemije namesto delodajalca že od prvega dne dalje plačevala zdravstvena zavarovalnica.
Ukrep bo zaenkrat veljal do 31. maja, vendar se lahko podaljša.
Napoveduje se tudi izplačilo dodatka za nevarno delo oziroma dodatno obremenitev delavcev. Dodatki se bodo gibali v višini od 10 do 200 odstotkov osnovne plače.

Ukrepi za kmete
Za nosilce kmetijskih gospodarstev in njihove člane, ki so zboleli za koronavirusom, bo finančna pomoč znašala v višini 80-odstotkov minimalne plače.
Tistim, ki imajo zdravniško potrdilo bodo prispevki odpisani in šteti kot plačani.
Za nosilce ali člane kmetijskega gospodarstva, ki kmetijstvo, gozdarstvo ali dopolnilno dejavnost na kmetiji opravljajo kot osnovno dejavnost in so iz tega naslova vključeni v sistem socialnih zavarovanj, bodo morali neplačane prispevke poravnati v prihodnjih dveh letih.

Ukrepi za upokojence
Upokojencem s pokojnino nižjo od 700 €  bo izplačan solidarnostni dodatek. Tako bodo upokojenci s pokojnino:

  • do 500 € prejeli 300 € dodatka,
  • med 500 in 600 € bo dodatek 230 €,
  • od 600 do 700 € pa 130 €.

Dodatek bo izplačan 15. aprila.

Vir STA

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

10/09/2020 - 13:41:38
137
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih...
28/08/2020 - 11:20:48
235
V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev...
28/08/2020 - 11:10:26
179
Vlada RS je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo...
23/07/2020 - 15:49:01
534
V nadaljevanju vam podajamo povzetke javnih razpisov, ki omogočajo pridobitev kreditov z ugodno...
20/07/2020 - 14:56:58
445
Kot smo že poročali je bilo samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali dejavnost in bili na...
17/01/2019 - 08:57:30
7531
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
5924
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
5214
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5014
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4415
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...