Ministrstvo za finance pripravilo predloge sprememb davčne zakonodaje

Objavljeno dne: 03.08.2022


 

Na Ministrstvu za finance so pripravili predloge novel štirih zakonov z davčnega področja in jih posredovali v javno objavo.
Spremembe se tičejo Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku in Zakona o finančni upravi.

Predlog novele Zakona o dohodnini med drugim prinaša sledeče ukrepe:

  • določitev višine splošne olajšave na 5000 evrov, odprava postopnega zvišanje na 7500 evrov;
  • zvišanje skupnega dohodka, do katerega se rezidentu poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, in sicer iz 13.716,33 evra na 15.000 evrov;
  • uvedba olajšave za mlade. Davčno osnovo od dohodkov iz delovnega razmerja za zavezance do dopolnjenega 26. leta starosti se zniža v višini 1000 evrov v davčnem letu oziroma v višini 500 evrov za zavezanca po dopolnjenem 26. letu starosti do dopolnjenega 29. leta starosti;
  • davčno stopnjo v zadnjem 5. dohodninskem razredu s sedanjih 45 % se zviša na 50 %;
  • odprava mehanizma avtomatičnega usklajevanja višin zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov ter uvedba spremenjenega mehanizma usklajevanja (mehanizem, ki je veljal pred zadnjo novelo Zakona o dohodnini);
  • pri plačilu za poslovno uspešnost uvedba dodatnega pogoja za ugodno davčno obravnavo (izplačilo največ dvakrat v koledarskem letu) in odprava možnosti davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslova v višini 100 % povprečne plače delavca (ohranja se splošna višina neobdavčenega dela, to je 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji),
  • jasneje določan pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov pri dohodkih iz dejavnosti, ki je vezan na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanca ali pri njem zaposlene osebe, ter podaljšanje obdobja nepretrgane vključenosti v zavarovanje (na 9 mesecev);  
  • pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem stopnja dohodnine določamo v višini 25 %, višina priznanih normiranih stroškov ostaja enaka.

S predlogom novele Zakona o trošarinah želijo omiliti posledice visokih cen energentov za kmetijski in gozdarski sektor.

Predlog novele Zakona o davčnem postopku naslavlja prenos direktiv v slovenski pravni red in nekatere druge rešitve, katerih cilj je lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti (primer: zavezanec za prevzem dokumentov s portala eDavki ne bo potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila).

VIR

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

18/09/2023 - 11:56:50
25
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
18/08/2023 - 13:58:05
97
 Podajamo vam nekaj odgovorov, ki so jih pripravili na FURS-u. Kako je obdavčena pomoč,...
18/08/2023 - 11:14:41
123
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel...
12/07/2023 - 15:29:18
158
Namen razpisahitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,...
12/07/2023 - 15:20:39
229
 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne...
17/01/2019 - 08:57:30
11697
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10756
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10628
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9986
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9297
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...