Le še do 31.3.2021 lahko uveljavite nekatere pravice do ukrepov iz protikorona paketov


V kolikor še niste uveljavljali svojih pravic za določene ukrepe iz protikorona paketov, imate do konca marca še možnost, da preko eDavkov na FURS oddate naslednje vloge oz. izjave:

 

Mesečni temeljni dohodek
Vlogo lahko predložijo samozaposlene osebe, kmetje in družbeniki, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Z vlogo uveljavljate izplačilo mesečnega temeljnega dohodka.
Če bo izjava vložena do 31. 3. 2021 za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 4. 2021.

 

Delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka
Vlogo lahko predložijo samozaposlene osebe, družbeniki in kmetje, če ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi odrejene karantene ali varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin – npr. zaprtje šole).
Upravičenec lahko predloži vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka v predpisanem roku, in sicer v roku 30 dni od:

  • vročitve odločbe ali potrdila o karanteni ali
  • pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole,
  • vendar najkasneje do 31. marca 2021 za vloge, s katerimi se uveljavlja povračilo za mesec januar, februar in marec 2021.

 

Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19
Če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19 lahko zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo dajatev.
Vlogo lahko vložijo pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti; samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.
Vlogo lahko oddate tudi po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer ste vpisani v davčni register ali elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.

 

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov
Izjavo lahko predloži pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. septembra 2020 in je imela na dan uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE t.j. na dan 28. novembra 2020, vsaj enega zaposlenega oziroma je bil samozaposlen.
Pogoj za uveljavljanje je tudi ocena upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 za 30 odstotkov ali več ter ocena, da bo upravičenec imel v upravičenem obdobju neto izgubo.
Tisti, ki bodo vlogo oddali do konca marca 2021 bodo prejeli nakazilo zneska do 20. aprila 2021.

 

Izjava o izplačilu kriznega dodatka
Izjavo lahko predloži delodajalec, ki je zaposlenim ob plači za mesec december 2020 oz. januar 2021, izplačal krizni dodatek.
Izjavo o izplačilu kriznega dodatka upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

 

VIR

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

25/10/2021 - 15:36:45
34
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
70
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
125
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
22/09/2021 - 15:08:03
105
Na vprašanje »Ali je za pogoj PCT potrebno spremeniti oceno tveganja v podjetju?«, Inšpektorat...
14/09/2021 - 15:41:26
208
Od srede, 15. septembra, bo veljal novi odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.Pogoj PCT je...
17/01/2019 - 08:57:30
9856
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8456
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
7996
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
7965
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7433
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...