Kmalu objava razpisa, ki bo namenjen razvoju slovenske nastanitvene turistične ponudbe

Objavljeno dne: 08.09.2022


V prvi polovici meseca septembra naj bi objavili razpis lahko pričakujemo objavo razpisa namenjen razvoju slovenske nastanitvene turistične ponudbe.

Sofinancirane bodo investicije v nastanitvene kapacitete (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi, glampingi, turistične kmetije) od 3* naprej, v prvi vrsti obnove, deloma tudi novogradnje.
Upravičenci razpisa bodo po napovedi tako MSP, kot tudi velika podjetja, ki lahko pričakujejo med 15% in 50% sofinanciranja.

Upravičeni stroški bodo investicije v:

  • opredmetena sredstva: investicije v gradnjo, obnovo, opremo, inventar, energetsko sanacijo, povečanje energetske učinkovitosti ali energetske samooskrbe iz obnovljivih virov, računalniško, digitalno in IT opremo)
  • ter stroški projektne dokumentacije, študij in analiz, stroški programov izobraževanja in usposabljanja, stroški zagonskega trženja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 

Okvirna višina sredstev: 69 milijonov EUR

Zeleno in digitalno
V okviru razpisa za turizem bodo projekti morali izkazovati energetsko učinkovitost in zeleno naravnane rešitve, tj. obnovljivi viri energije, zmanjšanje odpadkov in negativnih vplivov na okolje, pridobiti bo potrebno tudi certifikat Slovenia Green. Izkazati bo treba izboljšanje ravnanja z odpadki in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Načrtovano je, da bodo 68% sredstev (okoli 45 mio EUR) namenili za sofinanciranje obnove objektov, preostanek pa za novogradnje ali popolne rekonstrukcije.

Strateški cilji razvoja turizma
Projekti bodo morali med drugim upoštevati tudi strateške cilje razvoja turizma do leta 2028.
Glavne usmeritve, politike in ukrepi strategije se nanašajo na:

  • precejšnje izboljšanje kakovosti storitev;
  • boljše upravljanje na vseh ravneh;
  • dvig kakovosti človeških virov in pogojev dela v slovenskem turizmu;
  • kakovostnejše naložbe;
  • realizacijo obljube o zeleni in trajnostni ponudbi ne le v promocijskih akcijah, temveč tudi v praksi;
  • usmerjanje na zahtevnejše trge, segmente in produkte z višjo dodano vrednostjo, višjo stopnjo butičnosti, z upoštevanjem nosilne zmogljivosti narave ter narave in turističnih območij, vključevanjem avtentičnih kulturnih elementov Slovenije v turistično ponudbo;
  • digitalno preobrazbo s ciljem večje učinkovitosti in
  • povečanje verige vrednosti slovenskega turizma.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

29/09/2022 - 15:29:56
46
 Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani...
22/09/2022 - 15:14:45
41
 Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in...
22/09/2022 - 14:32:09
34
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 namreč določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove...
14/09/2022 - 15:13:05
27
 V primeru, da ste identificirani za namene DDV v Slovenij in vam je bil v drugi državi...
14/09/2022 - 15:00:58
50
13.9. se je DZ sestal na izredni seji, na kateri je sprejel paket zakonov, ki jih je vlada...
17/01/2019 - 08:57:30
10934
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9947
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9769
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9337
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8615
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...