Ključni ukrepi petega paketa

24. oktobra 2020 je postal veljaven Peti paket ukrepov za omilitev posledic pandemije. Ključni ukrepi, pomembni za področje dela so:

1. KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI
Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, do tri zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi njegove zahteve za povračilo nadomestila.

2. TESTIRANJA NA SARS-COV-2, KI JIH PLAČA DELODAJELEC, SE NE BODO ŠTELA ZA BONITETO
Ne glede na 39. člen ZDoh-2, se plačila delodajalca za testiranje delojemalcev na SARS-CoV-2, na katera jih napoti delodajalec, ne štejejo za boniteto.

3. NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE KARANTENE ALI NEMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA
Zakon v tem poglavju ureja dve vrsti povračil, nadomestil, in sicer:

  1. Povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene
  2. Povračilo nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva

4. UKREP DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO
Ukrep subvencioniranja čakanja na delu doma je podaljšan do konca leta 2020 za vse panoge, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 odstotkov glede na leto 2019.
Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico nadomestila plače v višini, kot jo določa ZDR, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Najvišji znesek denarnega nadomestila trenutno znaša 892,50€. Delodajalec v času prejemanja nadomestila ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo.

5. IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA
Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom se zagotovi mesečni temeljni dohodek ter povračilo delnega nadomestila za čas karantene. Ukrep traja od 1. 10. do 31. 12. 2020, z možnostjo podaljšanja za obdobje največ šestih mesecev.
Pogoj za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka je upad prihodkov v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.

6. DELNO POVRNJENI IZGUBLJENI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE NA DOMU ALI NEMOŽNOSTI IN OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA OTROKA
Upravičenec za delno povrnjeni izgubljeni dohodek, ki zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, je: samozaposleni, družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in kmet.
Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karanteno, zaradi varstva otroka ali zaradi odrejene karantene, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu.
Izplačilo temeljnega dohodek in delno povrnjenega izgubljenega dohodka se med seboj izključujeta.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

24/11/2021 - 16:19:08
41
Na Finančni upravi zavezancem omogočajo enostavno plačevanje davkov tako, da lahko svoje obveznosti...
22/11/2021 - 11:20:57
52
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19...
25/10/2021 - 15:36:45
177
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
166
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
199
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
17/01/2019 - 08:57:30
9996
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8599
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8127
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
8117
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7562
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...