Javni sklad goriške - na voljo so 4 razpisi

Na voljo so 4 razpisi za namene blaženja gospodarskih posledic epidemije.

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za ublažitev posledic epidemije COVID-19 (za področje goriške regije)


Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila: Nakup materiala in trgovskega blaga, nakup storitev, najemi poslovnih prostorov in opreme in stroški plač.
Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR. Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.

JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH MIKROPOSOJIL ZA MIKRO IN MALA PODJETJA na področju gospodarstva na območju mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba


Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila: nakup opreme, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov, nakup poslovnih prostorov, nakup materiala in trgovskega blaga. nakup storitev, najemnine poslovnih prostorov in opreme, stroški plač (bruto bruto plača, nadomestilo za prehrano in prihod na delo) – največ do višine 50 % zneska posojila.
Prijavitelj ne more pridobiti posojila zgolj za pokrivanje stroškov plač
Najvišja vrednost posojila: 25.000 EUR. Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.

JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH POSOJIL ZA PODPORO POSLOVANJA gospodarskih subjektov na območju mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba


Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila: nakup storitev, nakup materiala in blaga, najemnine za poslovne prostore in opremo, stroški plač (bruto bruto plača, nadomestilo za prehrano in prihod na delo) - največ do višine 50 % zneska posojila.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR. Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR

JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba


Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila: stroški za: nakup opreme, gradnjo, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3. alineje tega odstavka, nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR. Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.

 

Na razpise se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega. Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba vsaj eno leto pred prijavo na razpis.


Roki za prijavo so: 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021, 27. 8. 2021 oz. do porabe sredstev.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

24/03/2021 - 15:40:38
254
V kolikor še niste uveljavljali svojih pravic za določene ukrepe iz protikorona paketov, imate do...
24/02/2021 - 09:45:51
316
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake...
12/02/2021 - 15:38:19
362
 ZZZS obvešča, da se s 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (...
04/02/2021 - 16:16:16
453
 Sklep Vlade o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za...
04/02/2021 - 10:36:13
954
Delodajalec mora delavcu vsako leto posebej izdati odločbo oz. sklep, v katerem določi, koliko...
17/01/2019 - 08:57:30
8882
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
7357
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
6869
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
6799
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
6329
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...