Goriški sklad - objavil razpis za brezobrestna posojila

 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je ponovno objavila brezobrestna posojila za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

 

JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL

Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:

 • ohranitev obstoječih delovnih mest – preverja se uresničitev napovedi o zaposlitvah!
 • Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.

Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

 • materialne investicije – stroški za:
  • nakup opreme,
  • gradnjo (novogradnjo ali adaptacijo) in/ali nakup poslovnega prostora,
  • komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
  • nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3. alineje tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov);
 • nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
 • stroški za obratna sredstva v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo: nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev.

Posojilni pogoji:

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila:

 • od 3 do 9 let z možnim 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).


JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH POSOJIL ZA RAZVOJ POSLOVANJA

Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

 • Nakup storitev.
 • Nakup materiala in blaga.
 • Strošek plač osebja (bruto plača in strošek delodajalca) - največ do višine 50 % zneska posojila. Strošek bruto plače bo priznan v maksimalni višini 1.600 EUR oz. v višini bruto plače, navedene v pogodbi o zaposlitvi, v kolikor je ta nižja od 1.600 EUR.

Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR2.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: od 3 do 9 let z možnim 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).


JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH MIKROPOSOJIL ZA MIKRO IN MALA PODJETJA

Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

 • Izdatki za materialne investicije:
  • nakup opreme,
  • gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
  • nakup poslovnih prostorov.
 • Izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga.
 • Izdatki za nakup storitev.
 • Izdatki za plače (bruto plača zaposlenega in strošek delodajalca) - največ do višine 50 % zneska posojila.

Posojilni pogoj:

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 25.000 EUR2.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: od 3 do 6 let z možnim 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

Roki: 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020, 28. 8. 2020 oz. do porabe sredstev

Več TUKAJ.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

17/01/2020 - 15:08:19
32
Kdaj:31.1.2020Trajanje:od 9:00 do 12:00Kje:sejna soba družbe Contall, Erjavčeva ul. 2, Nova...
14/01/2020 - 14:59:53
45
Če so posamezniki oddajali premoženje v najem poslovnim subjektom in želijo uveljavljati dejanske...
10/01/2020 - 11:37:19
148
1. januarja 2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino...
24/12/2019 - 14:52:18
183
V skladu z novelo zakona ZDDV-L se s 1. 1. 2020 uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in...
19/12/2019 - 08:31:40
205
Bliža se konec poslovnega leta. Pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki...
17/01/2019 - 08:57:30
5160
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
3829
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
3134
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
2986
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
2783
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...