Božičnica, poslovna uspešnost ali 13. plača

V kolikor se odločite, da boste delavcem izplačali plačo iz naslova poslovne uspešnosti, ne glede na to, kako jo poimenujete (božičnica, 13. plača ali kako drugače), ima to izplačilo značaj plače.
Izplačevalec dohodka je dolžan od izplačila obračunati in plačati vse prispevke za socialno varnost. S 1.1.2018 novela zakona ZDoh-2 narekuje, da je izplačilo iz naslova poslovne uspešnosti družbe, do višine zneska povprečne bruto plače v republiki Sloveniji (1.725,91€) v celoti izvzeto iz obračuna in plačila akontacije dohodnine.

Da bo izplačilo poslovne uspešnosti oproščeno plačila dohodnine, pa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • znesek izplačila največ do višine povprečne bruto plače v RS (1.725,91€),
  • pravica do izplačila mora biti določena v kolektivni pogodbi ali v internem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni.  Vsi zaposleni delavci pri delodajalcu imajo pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji in merila do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse delavce),
  • ni nujno, da vsi delavci prejmejo enak znesek izplačila, temveč, da vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje (ki so vnaprej določeni in znani), prejmejo del plače iz tega naslova,
  • poslovna uspešnost mora biti izplačana vsem zaposlenim hkrati (v primeru, da en delavec ne bo prejel zneska, tudi pri vseh ostalih dohodnina ne bo izvzeta),
  • izplačilo mora biti opravljeno le enkrat letno.

Zaposlenim lahko ob koncu leta izplačate nagrado (ki jo prav tako poimenujemo božičnica, 13. plača,..), od katere se tako, kot od plače, obračunajo in plačajo vsi prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine.


V kolikor želite, vam pripravimo tudi splošni akt, ki ga mora sprejeti delodajalec pred izplačilom 13. plače.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

17/01/2020 - 15:08:19
32
Kdaj:31.1.2020Trajanje:od 9:00 do 12:00Kje:sejna soba družbe Contall, Erjavčeva ul. 2, Nova...
14/01/2020 - 14:59:53
44
Če so posamezniki oddajali premoženje v najem poslovnim subjektom in želijo uveljavljati dejanske...
10/01/2020 - 11:37:19
148
1. januarja 2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino...
24/12/2019 - 14:52:18
183
V skladu z novelo zakona ZDDV-L se s 1. 1. 2020 uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in...
19/12/2019 - 08:31:40
205
Bliža se konec poslovnega leta. Pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki...
17/01/2019 - 08:57:30
5160
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
3829
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
3134
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
2986
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
2783
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...