Božičnica, poslovna uspešnost ali 13. plača

V kolikor se odločite, da boste delavcem izplačali plačo iz naslova poslovne uspešnosti, ne glede na to, kako jo poimenujete (božičnica, 13. plača ali kako drugače), ima to izplačilo značaj plače.
Izplačevalec dohodka je dolžan od izplačila obračunati in plačati vse prispevke za socialno varnost. S 1.1.2018 novela zakona ZDoh-2 narekuje, da je izplačilo iz naslova poslovne uspešnosti družbe, do višine zneska povprečne bruto plače v republiki Sloveniji (1.725,91€) v celoti izvzeto iz obračuna in plačila akontacije dohodnine.

Da bo izplačilo poslovne uspešnosti oproščeno plačila dohodnine, pa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • znesek izplačila največ do višine povprečne bruto plače v RS (1.725,91€),
  • pravica do izplačila mora biti določena v kolektivni pogodbi ali v internem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni.  Vsi zaposleni delavci pri delodajalcu imajo pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji in merila do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse delavce),
  • ni nujno, da vsi delavci prejmejo enak znesek izplačila, temveč, da vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje (ki so vnaprej določeni in znani), prejmejo del plače iz tega naslova,
  • poslovna uspešnost mora biti izplačana vsem zaposlenim hkrati (v primeru, da en delavec ne bo prejel zneska, tudi pri vseh ostalih dohodnina ne bo izvzeta),
  • izplačilo mora biti opravljeno le enkrat letno.

Zaposlenim lahko ob koncu leta izplačate nagrado (ki jo prav tako poimenujemo božičnica, 13. plača,..), od katere se tako, kot od plače, obračunajo in plačajo vsi prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine.


V kolikor želite, vam pripravimo tudi splošni akt, ki ga mora sprejeti delodajalec pred izplačilom 13. plače.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

02/06/2020 - 09:30:24
37
V nadaljevanju povzemamo, kaj prinaša tretji protikoronski zakon (ZIUOOPE).DELNO SUBVENCIONIRANJE...
04/05/2020 - 13:28:37
257
Državni zbor je sprejel Drugi protikorona paket, ti. #PKP2, ki prinaša spremembe prejšnjega...
30/04/2020 - 09:09:19
216
V Finančni upravi ugotavljajo, da so nekateri zavezanci vložili preko eDavkov več izjav. Nekateri...
16/04/2020 - 16:21:49
197
 Danes je naša fundacija, Fundacija Vrabček upanja, Oddelku za invalidno mladino in...
10/04/2020 - 14:23:10
311
V četrtek 2.4.2020 je bil sprejet »krovni« zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije...
17/01/2019 - 08:57:30
6716
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
4585
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
3896
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
3751
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
3504
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...