Bistvene spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

Objavljeno dne: 21.10.2022


 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A) je bil dne 18. oktobra 2022 objavljen v Uradnem listu št. 133 in je tako začel veljati naslednji dan po objavi in sicer 19. oktobra 2022.

Bistvene spremembe, ki jih ZPGVCEP-A prinaša:

  • širitev kroga upravičencev - pomoč bodo dobili po novem tudi zavodi, vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva, gospodarska interesna združenja, zbornice;
  • omejitve po dejavnosti - pomoč ne morejo zaprositi gospodarski subjekti, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano finančno ali zavarovalno dejavnost;
  • dvig sredstev - sredstva pomoči se dvigujejo s 40 milijonov EUR na 86 milijonov EUR, od tega je namenjeno Slovenskemu podjetniškemu skladu 6 milijonov EUR;
  • višji delež upravičenih stroškov - podjetja bodo dobila povrnjenih 50% in več le 30% upravičenih stroškov pri enostavni pomoči;
  • omejitve glede na dvig lastnih cen - upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije ali zemeljskega plina, dvignil za več kot 10 odstotkov;
  • izjava - upravičenec bo moral podpisati izjavo, da cene svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije ali zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov.

 

Iz Zakona je tudi razvidno katere priloge oziroma dokazila in izjave bo potrebno dodati vlogi za pridobiti Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.
Vlogo bo možno videti od 1. 11. 2022 od 12. ure naprej ko bo odprta aplikacija.
Podatke, ki jih lahko pripravite vnaprej pa določa 5 čl. zakona, gre pa za:

  • cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev (za leto 2021 za vse mesece, za leto 2021 pa samo za upravičeno obdobje, torej junij-december);
  • o porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh) (za leto 2021 in 2022 od junija-decembra);
  • in v primeru, da gre za energetsko intenzivno podjetje bo potrebno skladno s 7. čl. zakona vpisati še izgubo;
  • cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev (za leto 2021 za vse mesece, za leto 2022 pa samo za upravičeno obdobje, torej junij-december).

 

VIR1

VIR2

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

09/11/2023 - 15:26:22
77
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-...
09/11/2023 - 14:28:49
128
Solidarnostna sobota je za delavce in organizacije neobvezen ukrep, solidarni prispevek pa obvezen...
26/10/2023 - 15:44:27
81
Uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni...
26/10/2023 - 15:27:22
124
 Poslanke in poslanci so sprejeli zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih...
18/09/2023 - 11:56:50
126
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
17/01/2019 - 08:57:30
11834
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10908
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10795
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
10122
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9433
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...