R&R - na kaj morate biti pozorni

FURS je 11. 10. 2017 izdal dokument Ugotovljene nepravilnosti v nadzorih – davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj.
V kolikor vlagate ali nameravate vlagati v raziskave in razvoj in pri tem koristiti davčne olajšave, vam na kratko predstavljamo, katere nepravilnosti se največ pojavljajo. Tako boste lahko pravočasno ukrepali v kolikor bo potrebno oz. se izognili morebitnim nevšečnostim in še huje kaznim.

Večji del nepravilnosti, se je pojavilo pri:

 1. Dokazovanju upravičenosti do uveljavljanja olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj:
 • manjkajoča verodostojna dokumentacija, iz katere bi bilo razvidno, da so bile navedene aktivnosti/mejniki dejansko izvedeni,
 • nepopolnost in nepreglednost dokumentacija RR projekta (na računih so navedeni pavšalni opisi, iz vsebine računov ni jasno razvidno, da so povezani z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, ni ločenih evidenc po stroškovnih mestih),
 • projekt nima časovne projekcije,
 • predložene so neizvirne in neverodostojne listine v zvezi z RR projektom.

 

 1. Dokazovanju glede izpolnjevanja osnovnega merila:
 • ni zadostnih dokazil, da je bil pri projektu prisoten pomemben element novosti in razreševanje znanstvene in/ali tehnološke nejasnosti (ni mogoče preveriti, da gre za novost na tržišču),
 • projekt, ki je v osnovi investicijski projekt, se ne more opredeliti izključno kot RR projekt.

 

 1. Nepravilnosti pri programju za poslovno rabo – kaj se ne da uveljavljati kot davčno olajšavo:
 • že poznana orodja in programski jeziki kot tudi intervjuji z uporabniki, preizkušanjem, učenjem programskih jezikov,
 • stroški rutinskega strojnega in programskega vzdrževanja,
 • poslovne aplikacije, ki se že nekaj časa uporabljajo v drugih državah in se navezujejo na poslovne izzive, ki jih razrešuje in ne pretežno na znanstveno tehnološki vidik same rešitve.

 

 1. Nepravilnosti pri nakupu opreme:
 • ni mogoče uveljavljati davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj za opremo, ki je zaposleni ne uporabljajo stalno in izključno za namen projekta v R&R (telefonska centrala, telefoni, uničevalnik dokumentov, mobilni telefon, nadzorne kamere, video, kamere, slušalke, napajalniki,…),
 • enako velja tudi za npr: pohištvo, osebni avtomobili, pisarniška oprema, sredstva protipožarne in protivlomne zaščite, licence,…

 

 1. Nepravilnosti pri stroških dela, zunanjih strokovnjakov in raziskovalcev:
 • manjkajo navedbe zaposlenih, ki so sodelovali pri izvedbi projekta, opravljene ure zaposlenih na projektu,
 • predvsem ne smejo manjkati dokazila, da so zaposleni in/ali zunanji izvajalci delali izključno za R&R projekt oz. da je njihov delo povezano z R&R projektom, saj le tako lahko upravičite tudi stroške za delo študentov, stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, stroške avtorskih honorarjev, dnevnice, prevoze, stroške goriva, nočnine, regres, jubilejne nagrade, stroški seminarjev in izobraževanj,…

Celoten dokument tukaj.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

17/12/2018 - 13:05:22
12
FURS obvešča, da bodo območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila 24. in 31. decembra...
13/12/2018 - 15:46:00
39
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
43
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
54
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
77
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
16/04/2015 - 20:50:43
700
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
663
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
623
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
541
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
525
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...