Register dejanskih lastnikov

Obveščamo vas, da se približuje datum, ko bodo morali poslovni subjekti ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke bo potrebno  vpisali tudi v portal, ki ga bo vzpostavil Ajpes.
Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.
Podatke o dejanskih lastnikih morajo zagotoviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, in sicer:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • društva,
 • zavodi,
 • politične stranke,
 • sindikati
 • verske skupnosti,
 • ter tuji skladi, ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

Izjema pa so:

 • samostojnim podjetnikom posameznikom (s.p.-ji),
 • posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.)
 • enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (enoosebne družbe, kjer je fizična oseba lastnik in direktor družbe)
 • neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Poslovni subjekti morajo vzpostaviti evidenco najpozneje do 19.11.2017. Vpis v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes, pa bo potrebno urediti najpozneje do 19.1.2018.
Novoustanovljeni poslovni subjekti vpišejo podatke v register dejanskih lastnikov v roku 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register.

Poslovni subjekti bodo vpisali naslednje podatke

 • podatki o poslovnem subjektu
 • podatki o dejanskem lastniku in
 • podatki o kategoriji oseb v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

Če je poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije se vpišejo naslednji podatki: firma, naslov, sedež, matična številka, davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta iz poslovnega registra.
Če poslovni subjekt ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se vpišejo: firma, naslov, sedež, davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta iz davčnega registra.

Obvezni podatki, ki jih je potrebno vpisati v register so: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra.

Vir: ZRS
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
39
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
60
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
67
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
610
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
600
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
558
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
464
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...