Promocija zdravja na delovnem mestu kot davčno priznan odhodek?

FURS je pred kratkim objavil podrobnejši opis glede promocije zdravja pri delu in njegove davčne obravnave.

Kako se bodo odhodki obravnavali je odvisno od presoje vsebine odhodkov v vsakem posameznem primeru. Če so ukrepi promocije zdravja vključeni v izjavo o varnosti z oceno tveganja, se odhodki, nastali na tej osnovi, lahko obravnavajo kot davčno priznani odhodki. Vendar je potrebno upoštevati omejitve, ki jih narekuje 29. člen ZDDPO.

Ne priznajo se odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, torej odhodki, ki:

-        niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti;

-        imajo značaj privatnosti;

-        niso skladni z običajno poslovno prakso.

Odhodki delodajalca iz naslova izvajanja promocije zdravja, ki ne upoštevajo zgoraj navedenih omejitev, se ne štejejo za davčno priznane odhodke, razen v primeru stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni z dohodnino.

Stroški delodajalca, povezani s privatnim življenjem zaposlenih, ki na podlagi

dejstev in okoliščin niso obdavčeni kot boniteta se tako davčno ne

priznajo kot odhodki, če glede na dejstva in okoliščine primera izhaja, da ta izplačila predstavljajo odhodke, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov.

Tudi ukrepi za izvajanje promocije zdravja, ki se ne izvajajo na delovnem mestu, med delovnim časom in ne izhajajo iz zdravstvenih tveganj neposredno povezanih z opravljanjem dela, načeloma ne spadajo med priznane odhodke.

V praksi bi lahko rekli, da davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV na podlagi računov za stroške, kot so na primer:

-        pomoči pri kritju stroškov telesne vadbe zunaj delovnega časa, kot so članarine za športne klube ali središča za preživljanje prostega časa;

-        organizacije športnih dogodkov v podjetju;

-        tečajev sprostitve in zaupnega psihološkega svetovanja.

 

Davčni zavezanec pa ima pravico do odbitka DDV za stroške, kot so na primer:

-        zagotavljanje koles za vožnjo na krajših razdaljah znotraj velikega delovnega območja;

-        tečajev za pridobitev kompetenc za obvladovanje z delom povezanega stresa.

Pravice do odbitka DDV ni mogoče uveljaviti za nakup blaga ali storitev, ki vključujejo elemente zasebne ali končne potrošnje, zato je izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV odvisna od presoje vsebine stroškov v vsakem konkretnem primeru.

Omejitev pravice do odbitka DDV za nabave blaga oziroma storitev za prosti čas in rekreacijske dejavnosti izhaja tudi Smernice Komisije za DDV, katere namen je pomagati državam članicam pri usklajenem izvajanju in uporabi členov Direktive Sveta 2006/112/ES v nacionalni zakonodaji ter pomagati podjetjem s praktičnimi vidiki.

Torej, če davčni zavezanec stroškov izvajanja promocije zdravja neposredno ne zaračuna, prav tako ti stroški niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in

niso za strogo poslovne namene, pravice do odbitka DDV od stroškov izvajanja promocije zdravja ni mogoče uveljaviti.

 

Celoten opis tukaj.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
41
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
13
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
15
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
15
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
11
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
15/04/2015 - 12:47:21
76
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
65
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
07/05/2013 - 15:26:33
57
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
13/05/2016 - 08:52:47
56
Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri...
15/05/2014 - 11:14:41
55
Spremembe, ki jih prinaša Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki...