Prihodnost poslovanja: Industrija 4.0

Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije.

Industrija 4.0 pomeni digitalizacijo procesov oziroma sistematična preobrazba proizvodnje, kjer se združita fizični in digitalni svet v tako imenovan »internet stvari«.
V prihodnosti bodo podjetja svoje proizvodne obrate kot tudi logistiko, nadzirala prek svetovnega kibernetskega proizvodnega sistema, kar bo izboljšalo kakovost, znižalo stroške, povečalo učinkovitost in omogočalo upravljanje vseh procesov natančno in v realnem času.

Če želite ohraniti konkurenčnost tudi v prihodnosti, se morate na četrto industrijsko revolucijo odzvati pravočasno.

Eden od načinov je tudi prijava na Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«, katerega namen je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
b) Digitalizacij o nastopov na sejmih
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno - prodajne videe
f) Krepitev kompetenc – usposabljanja

Upravičenci
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:
1. Elektronska izmenjava med partnerji
2. Digitalizacija nastopov na sejmih
3. Spletne strani za tuje trge
4. Spletne trgovine
5. Produktno - prodajni video
6. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 70% upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.

Roki za oddajo vlog so:
1. rok: 5. 11.2018,
2. rok: 1.10.2019,
3. rok: 1.10.2020 in
4. rok: 1.10.2021.
 

Celoten razpis TUKAJ.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
40
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
60
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
67
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
610
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
600
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
558
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
464
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...