Preverite ali ste se dolžni vpisati v evidenco, vzpostavljeno pri ARSO ter za leto 2018 voditi evidenco o dajanju embalaže v promet

Na podlagi Novele Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je bilo namreč do 31.1.2018 potrebno vpisati v posebno evidenco. V kolikor tega še niste storili, povzemamo nekaj pomembnih informacij za lažjo prijavo.

Vpis v Evidenco bo potekal v dveh korakih. Najprej se mora zavezanec registrirati, nato bo s priporočeno pošto prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel končni vpis v Evidenco.
Registracija v aplikaciji Embalaža

Na splošno se morajo v evidenco vpisati podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno oziroma podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okolijske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.
Izjeme: V kolikor plačujete okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, te obveznosti nimate, ker ste že registrirani pri FURS.

Obveznost velja za embalerje, pridobitelje blaga ter proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže. Vsi navedeni so se dolžni vpisati v evidenco ter poročati podatke o masi embalaže, dane v pomet, ločeno po vrstah embalaže in embalažnemu materialu.
Dolžnost vodenja evidence velja tudi za vsa podjetja, ki prvič dajejo embalažo na trg Republike Slovenije.

Embalaža je vse kar obdaja izdelek, surovine ali neko osnovno enoto in je namenjena za prodajo osnovne enote, zaščito ali transport (kartonaste škatle, plastična stretch folija, vrečke, palete …).
Kot embalaža prvič dana na trg se smatra tudi t.i. servisna embalaža oziroma embalaža namenjena za polnjenje na prodajnem mestu (plastične ali kartonske škatle za torte, aluminijasto folijo ali papirnate in plastične nosilne vrečke, ..). Evidenco za njih je dolžan voditi proizvajalec ali pridobitelj te embalaže.
Izjema velja za vračljivo embalažo ter embalažo z dolgo življenjsko dobo.

Za boljše razumevanje navajamo praktične primere z razlago (vir)

Primer 1:
V kolikor podjetje nabavi kartonske škatle iz tujine (EU ali tretjih držav) z namenom, da bo zapakiral svoj izdelek v te škatle (dokler ne pakira, so kartonske škatle še izdelek) in jih da skupaj s svojim izdelkom prvič na trg RS, potem se je obvezen vpisati v evidenco in drugo leto poročati za:

  • če je iz tujine prejel škatle, ki so ovite v strech folija in morda na paleti, je dolžen poročati tudi za folijo in palete, ker je ta embalaža prvič v Sloveniji
  • prav tako je dolžan poročati za vse škatle, ki jih bo napolnil s svojimi izdelki, ki jih bo dal na trg RS, saj takrat postanejo embalaža. V kolikor ostanejo kartonske škatle na zalogi, še ne gre za embalažo, ki bo dana na trg, temveč za izdelek (glej definicija embalaža).

V kolikor podjetje nabavi kartonske škatle od slovenskega podjetja z istim namenom, da bo zapakiral svoj izdelek v te škatle, potem se je obvezen vpisati v evidenco in drugo leto poročati za:
vse škatle, ki jih bo napolnil s svojimi izdelki, ki jih bo dal na trg RS (strech folijo in morda na paleti, je dolžen poročati slovenski dobavitelj, ki vam je dobavil kartonske škatle in ne vi).

Primer 2:
Podjetje uvozi iz tujine npr. žarnice

  • posamezne žarnice so v škatlicah, ki so zložene v večje škatle, le te na paleto in ovite s strech folijo. Podjetje (uvoznik) se je dolžan registrirati na ARSO in marca 2019 tudi poročati o posameznih škatlicah v kateri so žarnice, večjih škatlah, paletah in strech foliji, saj se smatra, da je to embalažo on dal prvi na trg v RS. Poročati mora tako za embalažo, ki jo bo morebiti razpakiral in bo ostala pri njemu na dvorišču, kot tudi vso embalažo, ki jo bo skupaj z izdelki prodal kupcu v RS.

Podjetje kupi npr. žarnice od slovenskega dobavitelja:

  • podjetju se ni potrebno registrirati,  tudi ne poročati ne o malih škatlicah,  ne o večjih škatlah,  ne o paletah, ne o foliji, saj se smatra, da je to embalažo dal prvi na trg v RS dobavitelj (Dobavitelj se registrira in poroča o tej embalaži).

Novosti se tičejo tudi vodenja evidenc za plastične nosilne vrečke.

S 1.1.2018 se je uvedla obveznost vodenja evidence o številu zelo lahkih plastičnih vrečk, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, potrošniku pa jih proda kot nosilno vrečko za živila, ki so predpakirana ali za neživilske proizvode.
Gre za vrečke, ki jih v trgovini uporabljamo za sadje, zelenjavo ali ribe in meso.
V kolikor se bodo te vrečke uporabljale za čistila, igrače, zamrznjeno zelenjavo ipd. bo veljala obveznost poročanja, saj so tej izdelki že predpakirani.
Tak distributer se bo moral torej vpisati v evidenco pri ARSO ter do 31.3.2019 predložiti podatke za leto 2018.

Vsi  embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in  pridobitelji servisne embalaže, ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke morajo obračunati in plačati tudi okoljsko dajatev.
Za zelo lahke plastične nosilne vrečke, za katere podjetje vodi evidenco  za ARSO ni potrebno obračunati okoljske dajatve na FURS.

Vir1

Vir2
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
41
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
61
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
68
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
611
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
601
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
559
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
464
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...